atlas-roslin.pl

Cladonia gracilis (L.) Willd.

[porost]
Cladonia Cladonia Cladonia CladoniaCladonia[porost] (Cladonia glauca)[porost] (Cladonia macilenta)

występowanie

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Gatunek wyróżniający (D.) dla:

space_elw

Stałość w zdjęciach fitosocjologicznych dla wybranych syntaksonów :

space_elw