atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Solidago rugosa Mill. [🔉 so·li·da·go *]

nawłoć pomarszczona