fot. pk-Solidago_x_niederederi_3h_Zales_NE_09.16 — copyright © by Paweł Kalinowski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 4.0× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Solidago ×niederederi

on This page when logged in
you will see 4.0× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

mieszaniec między gatunkami rodzicielskimi (po lewej nawłoć pospolita (Solidago virgaurea), w środku Solidago ×niederederi, po prawej nawłoć kanadyjska (Solidago canadensis))
09.2016, Zaleś NE · copyright © by Paweł Kalinowski