atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Solidago rigida L. [🔉 so·li·da·go *]

nawłoć sztywna
Solidago Solidago Solidago Solida…Solidagonawłoć sercowata (Solidago sphacelata)nawłoć pomarszczona (Solidago rugosa)
🌸🌱