atlas-roslin.pl

Salix ×pendulina Wender. [🔉 sa·liks *]

wierzba zwisająca
Salix ×blanda Andersson [🔉 sa·liks *] · Salix ×salamonii Carr ex Henry [🔉 sa·liks *] · Salix babylonica × alba [🔉 sa·liks *] · Salix elegantissima K. Koch. [🔉 sa·liks e·le·gan·tis·si·ma]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Drzewo 7-12(15) m wysokości o parasolowatej koronie i gałązkach łukowato zwieszających się.

space

Pączki nagie, brązowe, na czubku wyraźnie ciemniejsze, 3-5 mm długości.

Przylistki jajowatolancetowate, słabo spiralnie skręcone, trwałe.
Ogonek liściowy 8-15 mm długości, w górze z kilkoma gruczołkami, umiarkowanie skręcony, łysiejący. Blaszka liściowa lancetowata, 8-12 cm długości i 15-20 mm szerokości, grubo piłkowana z gruczołkami; górna powierzchnia ciemnozielona, błyszcząca; spodnia sino woskowana, jedynie u najmłodszych liści z rozproszonymi włoskami.

space

Na każdym płacie torebki po 3 zawiązki nasion.

Kwitnienie w maju, po rozwinięciu się liści.

występowanie

Takson uprawiany. [491]
Rzadko uprawiany (bo niezbyt urodziwy, gałązki szarozielone, słabiej zwieszające się) ozdobny mieszaniec tzw. wierzby płaczącej. Ma mniejsze wymagania cieplne niż najczęściej uprawiana wierzba żałobna (Salix ×sepulcralis).

space

Salix alba L.
wierzba biała

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Salix alba (wierzba biała)
Salix alba
wystepowanie - Salix alba (wierzba biała)
Potężne drzewo, pień prosty, do 1m średnicy, korona gęsta, gałęzie cienkie odchodzące pod ostrym kątem. Kora długo gładka, potem podłużnie bruzdowana. Pędy jednoroczne niezbyt gęsto, przylegająco owłosione, brązowożółte do czerwonobrązowych, rzadziej żółte, pomarańczowe lub czerwone.

space

Przysadki żółtozielone z przewagą włosków powyginanych. Torebki nagie, na każdym płacie po 6-8 zawiązków nasion. Kwitnienie w kwietniu-maju, równocześnie z listnieniem.

space

Salix fragilis L.
wierzba krucha

takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Salix fragilis (wierzba krucha)
3D
Salix fragilis
wystepowanie - Salix fragilis (wierzba krucha)
Drzewo 8-15(20) m, pień krótki, krzywy, do 50 cm średnicy, pierwsze gałęzie nisko, korona rozłożysta, rzadka, o grubych, krzywych gałęziach. Kora gruba, wcześnie podłużnie bruzdowana (już na 4-letnich gałązkach), u starszych głęboko spękana. Pędy jednoroczne zupełnie nagie, jasne oliwkowożółte, szarozielonożółtawe, bardzo łatwo wyłamują się u nasady (także starsze pędy).

space

Przysadki żółtozielone z prostymi włoskami. Torebki nagie, na każdym płacie zwykle cztery zawiązki nasion.

space

Pospolita na niżu, na pogórzu i w niższych położeniach górskich, w przybrzeżnych zadrzewieniach i zaroślach przy potokach i rzekach, na glebach przepuszczalnych, także kamienistych, wilgotnych.

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Salix ×pendulina Wender. [🔉 sa·liks *]Salix ×blanda Andersson [🔉 sa·liks *] · Salix ×salamonii Carr ex Henry [🔉 sa·liks *] · Salix babylonica × alba [🔉 sa·liks *] · Salix elegantissima K. Koch. [🔉 sa·liks e·le·gan·tis·si·ma](pl) wierzba zwisająca
elegans, -ntis; elegantissimus; elegantulus (lat., adj.)
wytworny, nadobny; stopień najwyższy elegantissimus; zdrobnienie (diminutiw) elegantulus ("uroczy")
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Futák, J., Bertová, L. (eds.), 2006 — Flóra Slovenska. V/3. [84.5.3]
 • Hejný, S., Slavík, B., 1990 — Květena České Republiky 2 [71.2]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. [3]
 • Kotov, M.I., 1952 — Flora URSR. T.4 Salicaceae — Caryophyllaceae [89.4]
 • Seneta W., Dolatowsk J., 2000 — Dendrologia. [12]
 • Flora Polski Rośliny naczyniowe, 1992 — Tom III edycja II [16.3II]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. [15]
 • Fedorov A., Kamelin R.V., 1981 — Flora Partis Europaeae URSS. T.5 [86.5]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
 • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae [150.1]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji