atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » rosids » eurosids » Fabidae » nitrogen-fixing » Ord. Rosales » Fam. Rosaceae » Potentilla »

pięciorniki - kwiaty żółte, liście dłoniaste pięciolistkowe

cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1756
Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Potentilla (pięciornik)kl 1756
↓nie(z) przeważają włoski gwiazdkowate lub kępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· rzadziej - takie włoski są przemieszane z długimi i krótkimi włoskami prostymi (czasem z włoskami gruczołowatymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  sect. Fasciculato-pilosae
↓nie(z) spód liścia gęsto pokryty wieloramiennymi włoskami gwiazdkowatymi
Potentilla arenaria
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście 3-5 (7)-listkowe.
▶ Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. (pięciornik piaskowy)
wystepowanie - Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
syn. Potentilla arenaria Borkh. ex P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. · Potentilla cinerea auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Piaski, skały.
↑nie (z) spód liścia z nielicznymi skąporamiennymi włoskami gwiazdkowatymi i włoskami gruczołowatymi
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na łodydze i ogonkach liściowych występują włoski proste długie ± odstające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla pusilla Host (pięciornik omszony)
wystepowanie - Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
syn. Potentilla puberula Krašan · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche zbocza, żwirowiska nadrzeczne.
↑nie ↓nie(z) kutner na spodzie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka zawsze wyraźnie zwężająca się ku górze.
  sect. Argenteae i mieszańce z udziałem Argeteae
↓nie(z) kutner trudno dostrzegalny, przykryty włoskami prostymi
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 5-7-listkowe z płaskim brzegiem, odziomkowe podobne do łodygowych. Listki z każdej strony z 5-7 (9) ząbkami, równomiernie i dość głęboko ząbkowane zaczynając już od nasady listka; brzeg liścia i ogonki liściowe miękko owłosione długimi odstającymi włoskami prostymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla inclinata Vill. (pięciornik siwy)
wystepowanie - Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
syn. Potentilla canescens Besser · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy i zarośla.
↑nie (z) kutner biały, często silnie kontrastujący z zielonym wierzchem liścia
↓nie(z) brzeg listka zagięty w dół, długich włosków brak lub bardzo nieliczne, gwiazdkowatych brak
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Długich włosków brak lub bardzo nieliczne. Włosków gwiazdkowatych nie ma wcale.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, przydroża, skały, skraje lasów.
↑nie (z) brzeg listka płaski, obecne długie proste włoski i/lub długie włoski pęczkowate
Potentilla wimanniana (pięciornik Wimanna)
Potentilla leucopolitana (pięciornik jedwabisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu, zwłaszcza ogonków liściowych, obecne odstające długie włoski proste,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla collina agg. Wibel (pięciornik pagórkowy agg.)
wystepowanie - Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście)[491]
  Murawy napiaskowe, suche zbocza, skraje borów sosnowych.
↑nie (z) bez kutneru i bez włosków gwiazdkowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka: a) nagle zwężona ku górze; b) długa i cienka - prawie nie zwężająca się; c) lub ku górze rozszerzona (gwoździowata).
↓nie(z) płatki drobne, do 4-6 mm, ± krótsze od działek
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki i listki kieliszka wydłużają się po przekwitnięciu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla intermedia L. non Wahlenb. (pięciornik pośredni)
wystepowanie - Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla argentea agg. × norvegica · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
  Miejsca ruderalne.
↑nie (z) płatki duże, przynajmniej 8 mm długości, zwykle ≥ od działek
↓nie(z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia nieobecna; z włoskami szczeciniastymi
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu znajdują się sztywne krótkie włoski szczeciniaste, często zgrubiałe w dole, oprócz tego są też włoski gruczołowate, w większej liczbie w górze rośliny oraz długie ostające włoski proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla recta L. (pięciornik wyprostowany)
wystepowanie - Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
syn. Potentilla pilosa Willd. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
  Suche murawy, skały, tereny ruderalne.
↑nie (z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia obecna; bez włosków szczeciniastych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu brak włosków szczeciniastych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  sekcja Aureae
↓nie(z) liście 7 (9)-listkowe
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu obok prostych włosków występują długie, czerwonawe włoski gruczołowate. Ogonki w pełni rozwiniętych liści odstająco owłosione, rzadko przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, skraje borów.
↑nie (z) liście (3) 5-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty dość duże, 1.5-2.5 cm średnicy.
↓nie(z) na niżu, przylistki na szczycie kłącza nie zachodzą na siebie
Potentilla neumanniana
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina luźnokępkowa z płożącymi się rozłogami.
▶ Potentilla neumanniana Rchb. (pięciornik wiosenny)
wystepowanie - Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
syn. Potentilla tabernaemontani Aschers. · Potentilla verna L. auct. fl. pol. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla ×subarenaria Borbás ex Zimmeter
wystepowanie - Potentilla ×subarenaria
syn. Potentilla arenaria × neumanniana · Potentilla incana × neumanniana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście)[491]
↑nie (z) rośliny górskie; z zachodzącymi na siebie przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny górskie.
↓nie(z) ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane prosto ku wierzchołkowi
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spód listków z przylegającymi włoskami, siatkowatą nerwacją; ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane ku szczytowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla aurea L. (pięciornik złoty)
wystepowanie - Potentilla aurea (pięciornik złoty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) ząbki mniej ostre, skierowane do przodu i na boki
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spód listków z odstającymi włoskami, bez siatkowatej nerwacji; ząbki listków mniej ostre, skierowane do przodu i na boki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch (pięciornik alpejski)
wystepowanie - Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
pięciornik Crantza · syn. Potentilla crantzii (Crantz) Beck · takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1756
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Tzvelev N.N., 2001 — Flora Europae Orientalis. T.10 p.394 [86.10]
  • Slavík, B., 1995 — Květena České Republiky 4 p.284 [71.4]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.233 [15]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji