atlas-roslin.pl

pięciorniki - kwiaty żółte, liście dłoniaste pięciolistkowe

Potentilla Potentilla Potentilla PotentillaPotentilla🔑Potentilla ×suberectaPotentilla alchemilloides
  
↓nie(z) przeważają włoski gwiazdkowate lub kępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· rzadziej - takie włoski są przemieszane z długimi i krótkimi włoskami prostymi (czasem z włoskami gruczołowatymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersj ...
  sect. Fasciculato-pilosae
  
    
↓nie(z) spód liścia gęsto pokryty wieloramiennymi włoskami gwiazdkowatymi
Potentilla arenaria
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Dolne liście 3 – 5 (7)-listkowe.
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
wystepowanie
syn. Potentilla arenaria · Potentilla cinerea · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Piaski, skały.
    
    
↑nie (z) spód liścia z nielicznymi skąporamiennymi włoskami gwiazdkowatymi i włoskami gruczołowatymi
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ...
· Na łodydze i ogonkach liściowych występują włoski proste długie ±odstające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wer ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalo ...
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
wystepowanie
syn. Potentilla puberula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche zbocza, żwirowiska nadrzeczne.
    
  
↑nie ↓nie(z) kutner na spodzie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
· Szyjka słupka zawsze wyraźnie zwężająca się ku górze.
  sect. Argenteae i mieszańce z udziałem Argeteae
  
    
↓nie(z) kutner trudno dostrzegalny, przykryty włoskami prostymi
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, róż ...
· Liście 5 – 7-listkowe z płaskim brzegiem, odziomkowe podobne do łodygowych. Listki z każdej strony z 5 – 7 (9) ząbkami, równomiernie i dość głęboko ząbkowane zaczynając już od nasady listka; brzeg liścia i ogonki liściowe miękko owłosione długimi odstającymi włoskami prostymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ...
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
wystepowanie
syn. Potentilla canescens · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy i zarośla.
    
    
↑nie (z) kutner biały, często silnie kontrastujący z zielonym wierzchem liścia
    
      
↓nie(z) brzeg listka zagięty w dół, długich włosków brak lub bardzo nieliczne, gwiazdkowatych brak
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Długich włosków brak lub bardzo nieliczne. Włosków gwiazdkowatych nie ma wcale.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po za ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
Potentilla argentea agg. (pięciornik srebrny agg.)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, przydroża, skały, skraje lasów.
      
      
↑nie (z) brzeg listka płaski, obecne długie proste włoski i/lub długie włoski pęczkowate
Potentilla wimanniana (pięciornik Wimanna)
Potentilla leucopolitana (pięciornik jedwabisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· W owłosieniu, zwłaszcza ogonków liściowych, obecne odstające długie włoski proste,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po z ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
  Murawy napiaskowe, suche zbocza, skraje borów sosnowych.
      
  
↑nie (z) bez kutneru i bez włosków gwiazdkowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atla ...
· Szyjka słupka: a) nagle zwężona ku górze; b) długa i cienka - prawie nie zwężająca się; c) lub ku górze rozszerzona (gwoździowata).
  
    
↓nie(z) płatki drobne, do 4 – 6 mm, ±krótsze od działek
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Działki i listki kieliszka wydłużają się po przekwitnięciu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeg ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
wystepowanie
Potentilla argentea agg. × norvegica · antropofit zadomowiony we florze Polski
  Miejsca ruderalne.
    
    
↑nie (z) płatki duże, przynajmniej 8 mm długości, zwykle ≥ od działek
    
      
↓nie(z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia nieobecna; z włoskami szczeciniastymi
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedo ...
· W owłosieniu znajdują się sztywne krótkie włoski szczeciniaste, często zgrubiałe w dole, oprócz tego są też włoski gruczołowate, w większej liczbie w górze rośliny oraz długie ostające włoski proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu st ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różn ...
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
wystepowanie
syn. Potentilla pilosa · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Suche murawy, skały, tereny ruderalne.
      
      
↑nie (z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia obecna; bez włosków szczeciniastych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· W owłosieniu brak włosków szczeciniastych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logow ...
  sekcja Aureae
      
        
↓nie(z) liście 7 (9)-listkowe
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· W owłosieniu obok prostych włosków występują długie, czerwonawe włoski gruczołowate. Ogonki w pełni rozwiniętych liści odstająco owłosione, rzadko przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym ro ...
  Suche murawy, skraje borów.
        
        
↑nie (z) liście (3) 5-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· Kwiaty dość duże, 1.5 – 2.5 cm średnicy.
        
          
↓nie(z) na niżu, przylistki na szczycie kłącza nie zachodzą na siebie
Potentilla neumanniana
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Roślina luźnokępkowa z płożącymi się rozłogami.
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
wystepowanie
syn. Potentilla tabernaemontani · Potentilla verna · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
            
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta do ...
Potentilla ×subarenaria
wystepowanie
syn. Potentilla arenaria × neumanniana · Potentilla incana × neumanniana · takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak)
            
          
↑nie (z) rośliny górskie; z zachodzącymi na siebie przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znaj ...
· Rośliny górskie.
          
            
↓nie(z) ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane prosto ku wierzchołkowi
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
· Spód listków z przylegającymi włoskami, siatkowatą nerwacją; ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane ku szczytowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna ...
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
            
↑nie (z) ząbki mniej ostre, skierowane do przodu i na boki
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Spód listków z odstającymi włoskami, bez siatkowatej nerwacji; ząbki listków mniej ostre, skierowane do przodu i na boki.
· ta cecha diagnostyczna j ...
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
wystepowanie
pięciornik Crantza · syn. Potentilla crantzii · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
            
w pełnej wersji atlasu jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu