↓nie(z) przeważają włoski gwiazdkowate lub kępkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· rzadziej - takie włoski są przemieszane z długimi i krótkimi włoskami prostymi (czasem z włoskami gruczołowatymi)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  sect. Fasciculato-pilosae
↓nie(z) spód liścia gęsto pokryty wieloramiennymi włoskami gwiazdkowatymi
Potentilla arenaria
Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Dolne liście 3-5 (7)-listkowe.
▶ Potentilla incana P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. (pięciornik piaskowy)
wystepowanie - Potentilla incana (pięciornik piaskowy)
syn. Potentilla arenaria Borkh. ex P. Gaertn., B. Mey. et Scherb. · Potentilla cinerea auct. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Piaski, skały.
↑nie (z) spód liścia z nielicznymi skąporamiennymi włoskami gwiazdkowatymi i włoskami gruczołowatymi
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Na łodydze i ogonkach liściowych występują włoski proste długie ± odstające.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla pusilla Host (pięciornik omszony)
wystepowanie - Potentilla pusilla (pięciornik omszony)
syn. Potentilla puberula Krašan · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche zbocza, żwirowiska nadrzeczne.
↑nie ↓nie(z) kutner na spodzie liści
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka zawsze wyraźnie zwężająca się ku górze.
  sect. Argenteae i mieszańce z udziałem Argeteae
↓nie(z) kutner trudno dostrzegalny, przykryty włoskami prostymi
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
XL
Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście 5-7-listkowe z płaskim brzegiem, odziomkowe podobne do łodygowych. Listki z każdej strony z 5-7 (9) ząbkami, równomiernie i dość głęboko ząbkowane zaczynając już od nasady listka; brzeg liścia i ogonki liściowe miękko owłosione długimi odstającymi włoskami prostymi.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla inclinata Vill. (pięciornik siwy)
wystepowanie - Potentilla inclinata (pięciornik siwy)
syn. Potentilla canescens Besser · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy i zarośla.
↑nie (z) kutner biały, często silnie kontrastujący z zielonym wierzchem liścia
↓nie(z) brzeg listka zagięty w dół, długich włosków brak lub bardzo nieliczne, gwiazdkowatych brak
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
pokrój
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
liść
Potentilla argentea ssp. argentea (pięciornik srebrny typowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Długich włosków brak lub bardzo nieliczne. Włosków gwiazdkowatych nie ma wcale.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, przydroża, skały, skraje lasów.
↑nie (z) brzeg listka płaski, obecne długie proste włoski i/lub długie włoski pęczkowate
Potentilla wimanniana (pięciornik Wimanna)
Potentilla leucopolitana (pięciornik jedwabisty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu, zwłaszcza ogonków liściowych, obecne odstające długie włoski proste,
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla collina agg. Wibel (pięciornik pagórkowy agg.)
wystepowanie - Potentilla collina agg. (pięciornik pagórkowy agg.)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
  Murawy napiaskowe, suche zbocza, skraje borów sosnowych.
↑nie (z) bez kutneru i bez włosków gwiazdkowatych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Szyjka słupka: a) nagle zwężona ku górze; b) długa i cienka - prawie nie zwężająca się; c) lub ku górze rozszerzona (gwoździowata).
↓nie(z) płatki drobne, do 4-6 mm, ± krótsze od działek
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Działki i listki kieliszka wydłużają się po przekwitnięciu.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla intermedia L. non Wahlenb. (pięciornik pośredni)
wystepowanie - Potentilla intermedia (pięciornik pośredni)
Potentilla argentea agg. × norvegica · antropofit zadomowiony we florze Polski [491]
  Miejsca ruderalne.
↑nie (z) płatki duże, przynajmniej 8 mm długości, zwykle ≥ od działek
↓nie(z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia nieobecna; z włoskami szczeciniastymi
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu znajdują się sztywne krótkie włoski szczeciniaste, często zgrubiałe w dole, oprócz tego są też włoski gruczołowate, w większej liczbie w górze rośliny oraz długie ostające włoski proste.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla recta L. (pięciornik wyprostowany)
wystepowanie - Potentilla recta (pięciornik wyprostowany)
syn. Potentilla pilosa Willd. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
  Suche murawy, skały, tereny ruderalne.
↑nie (z) odziomkowa różyczka liściowa w czasie kwitnienia obecna; bez włosków szczeciniastych
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu brak włosków szczeciniastych.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  sekcja Aureae
↓nie(z) liście 7 (9)-listkowe
Potentilla heptaphylla
Potentilla heptaphylla
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· W owłosieniu obok prostych włosków występują długie, czerwonawe włoski gruczołowate. Ogonki w pełni rozwiniętych liści odstająco owłosione, rzadko przylegająco owłosione.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Suche murawy, skraje borów.
↑nie (z) liście (3) 5-listkowe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty dość duże, 1.5-2.5 cm średnicy.
↓nie(z) na niżu, przylistki na szczycie kłącza nie zachodzą na siebie
Potentilla neumanniana
Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
pokrój
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Roślina luźnokępkowa z płożącymi się rozłogami.
▶ Potentilla neumanniana Rchb. (pięciornik wiosenny)
wystepowanie - Potentilla neumanniana (pięciornik wiosenny)
syn. Potentilla tabernaemontani Aschers. · Potentilla verna L. auct. fl. pol. · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
Potentilla ×subarenaria
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla ×subarenaria Borbás ex Zimmeter
wystepowanie - Potentilla ×subarenaria
syn. Potentilla arenaria × neumanniana · Potentilla incana × neumanniana · takson rodzimy lub trwale zadomowiony (brak w czekliście) [491]
↑nie (z) rośliny górskie; z zachodzącymi na siebie przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Rośliny górskie.
↓nie(z) ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane prosto ku wierzchołkowi
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
Potentilla aurea (pięciornik złoty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spód listków z przylegającymi włoskami, siatkowatą nerwacją; ząbki listków ostro szpiczaste, skierowane ku szczytowi liścia.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla aurea L. (pięciornik złoty)
wystepowanie - Potentilla aurea (pięciornik złoty)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
↑nie (z) ząbki mniej ostre, skierowane do przodu i na boki
Potentilla crantzii
Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Spód listków z odstającymi włoskami, bez siatkowatej nerwacji; ząbki listków mniej ostre, skierowane do przodu i na boki.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch (pięciornik alpejski)
wystepowanie - Potentilla crantzii (pięciornik alpejski)
pięciornik Crantza · syn. Potentilla crantzii (Crantz) Beck · takson rodzimy lub trwale zadomowiony [491]
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji