atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Potentilla brachypetala Fisch. et C.A. Mey. ex Lehm.

Potentilla brachypetala
16.04.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220416.16.kkcz - Potentilla brachypetala; woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220416-16
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/
/roślina wiosną/ #1