takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Potentilla anglica Laichard.

pięciornik rozścielony
Potentilla procumbens Sibth.
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
14.07.2011, polana na zboczu doliny Czarnej Hańczy, wieś Czarnakowizna, Pojezierze Zachodniosuwalskie; copyright © by Artur Pliszko
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1750

występowanie

Potentilla anglica (pięciornik rozścielony)
wystepowanie
o mapie występowania
Nieczęsty. Pastwiska, torfowiska, widne i wilgotne lasy i zarośla.

Takson pochodzenia mieszańcowego (pięciornik kurze ziele (Potentilla erecta) × pięciornik rozłogowy (Potentilla reptans)), wykazuje zmienność: niektóre okazy zbliżone są bardziej do pierwszego, inne do drugiego z gatunków rodzicielskich.

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20110714.2.apliszko - Potentilla anglica (pięciornik rozścielony); polana na zboczu doliny Czarnej Hańczy, wieś Czarnakowizna, Pojezierze Zachodniosuwalskie
110714-2
leg. Artur Pliszko
/polana na zboczu doliny Czarnej Hańczy, wieś Czarnakowizna, Pojezierze Zachodniosuwalskie/ #2
znalezisko 20110705.1.pkob - Potentilla anglica (pięciornik rozścielony); ok. Lubska, woj. lubuskie
110705-1
leg. Piotr Kobierski
/ok. Lubska, woj. lubuskie/ #10
znalezisko 20110825.1.jkr - Potentilla anglica (pięciornik rozścielony); Dolny Śląsk, rez. Wrzosiec
110825-1
leg. Jerzy Kruk
/Dolny Śląsk, rez. Wrzosiec/ #8
znalezisko 20110825.2.jkr - Potentilla anglica (pięciornik rozścielony); Dolny Śląsk, rez. Żurawie Bagno
110825-2
leg. Jerzy Kruk
/Dolny Śląsk, rez. Żurawie Bagno/ #7