atlas-roslin.pl
efemerofit [24][491][234]

Potentilla pensylvanica L. [🔉 po·ten·til·la *]

pięciornik pensylwański, pięciornik syberyjski
Potentilla strigosa Pallas
Potentilla Potentilla Potentilla PotentillaPotentillapięciornik norweski (Potentilla norvegica)pięciornik skalny (Potentilla rupestris)
Potentilla pensylvanica (pięciornik pensylwański)
06.2006, OB Warszawa; copyright © by Paweł Kalinowski XL
cechy diagnostyczne w kluczu:Potentilla (pięciornik)kl 1741

występowanie

ekologiczne liczby wskaźnikowe Potentilla pensylvanica (pięciornik pensylwański)
Zawleczony k. Warszawy.

Bylina.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- niezadomowiony; efemerofit; pochodzenie: północne i zachodnie rejony Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1930r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych