atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Koeleria vallesiana Gaudin [🔉 ke·ler·i·a *]

Koeleria vallesiana Asch. et Graebn.