atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]

Poa bulbosa L. var. vivipara

wiechlina cebulkowata odmiana żyworodna