atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

Poa bulbosa L. var. vivipara

wiechlina cebulkowata forma żyworodna