krzewy i drzewa iglaste - odmiany karłowe o rozpostartych, płożących się pędach
niskie krzewy liściaste lub odmiany niskie, płożące się
pnącza prowadzone bez podpór
byliny i krzewinki (w cieniu)
byliny i krzewinki (w słońcu)
objaśnienie skrótów