atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 [24]

Imperata cylindrica P. Beauv.

imperata cylindryczna
trawy ozdobne trawy ozdobne trawy oz… trawy ozdobnelasecznica trzcinowata (Arundo donax)sorgastrum (Sorghastrum nutans)
🌸🌱
Imperata cylindrica (imperata cylindryczna)
cv. Red Baron; 08.07.2007 copyright © by Jacek Soboń

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Imperata cylindrica (imperata cylindryczna)
🌱
Trawa z wydłużonymi kłączami, szeroko rozprzestrzeniona w cieplejszych rejonach klimatu umiarkowanego i w strefie subtropikalnej, gdzie rośnie na piaszczystych i wilgotnych glebach, na wybrzeżu morskim i wzdłuż rzek oraz cieków. Może też tam być uciążliwym chwastem. W warunkach Polski rozrasta się powoli i nie ma charakteru ekspansywnego.

space

💠 rabata bylinowa • ogród naturalistyczny • 🟩 okrywowe lub zadarniające • ▩ grupa/płat
wysokość: 40 – 70 cm
kwitnienie: od czerwca do sierpnia

wymagania i uprawa

🌸
🔆 miejsce:  słoneczne
💧 woda: gleba przeciętnie wilgotna (świeża) • gleba dostatecznie wilgotna • znosi suszę
☷ gleba: bez większych wymagań • żyzna • przeciętna ogrodowa • uboga
❄️ zimowanie: strefa mrozoodporności 6a
Bez większych wymagań glebowych i wodnych. Toleruje suszę, rośnie na glebach słabych i wilgotnych ale lepiej na żyznych i wilgotnych.

🌱 Sadzenie, wysiew, rozmnażanie:

z nasion
przez podział [wiosną]

≈ odmiany i dostępność (#2/8)🌱🌸
opcje Bazaru

analiza dostępności roślin (form i odmian #2)