atlas-roslin.pl
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście 2002 lub 2020 [24][491]

Oloptum miliaceum (L.) Röser et Hamasha

Piptatherum miliaceum (L.) Coss.
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Oloptum miliaceum
09.07.2022, woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz; copyright © by Konrad Kaczmarek

właściwości i zastosowanie

wymagania i uprawa

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20220709.19.kkcz - Oloptum miliaceum; woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz
220709-19
leg. Konrad Kaczmarek
/woj. łódzkie, pow. sieradzki, Sieradz/ #2