atlas-roslin.pl

Fam. Alismataceae [🔉 a·lis·ma·ta·ce·e]

żabieńcowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Większość gatunków jest przystosowana do zmiennego poziomu wody, niższego w okresie letnim i tworzy w procesie rozwoju osobniczego liście różnej formy. Liście młodociane są zanurzone wstęgowate, powstałe z rozpłaszczonego ogonka liściowego; potem tworzą się liście pływające, zbudowane z długiego ogonka i zwykle niewielkiej blaszki liściowej z kanałami powietrznymi po górnej stronie. W okresie kwitnienia są tworzone liście wynurzone, z normalną blaszką liściową, z kanałami powietrznym po obu stronach blaszki liściowej. Większość gatunków kwitnie dopiero po wytworzeniu liści wynurzonych. Przy wysokim poziomie wody mogą tworzyć się tylko liście zanurzone, a przy jej braku, na obnażonym dnie zbiornika wodnego liście przypominające wynurzone.
  
↓niekwiaty jednopłciowe, męskie z licznymi pręcikami; liście nadwodne strzałkowate
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście nadwodne (jeżeli są) strzałkowate, ±długoogonkowe.
  
  
↑nie kwiaty obupłciowe z 6 pręcikami; liście nie strzałkowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszki liści nie są strzałkowate; w nasadzie sercowate, klinowate lub zwężone.
  
    
↓niełodygi pływające, rzadko czołgające się w mule i zakorzeniające się w węzłach
Luronium natans
Luronium natans (elisma wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty pojedyncze (rzadziej 2-3) w kątach liści, na długich szypułąch.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Luronium natans (L.) Raf. (elisma wodna)
wystepowanie
syn. Elisma natans (L.) Buchenau · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wody stojące.
    
    
↑nie wszystkie liście w odziomkowej różyczce; kwiaty w okółkach lub baldachach na bezlistnym pędzie
    
      
↓nieblaszka liściowa w nasadzie głęboko sercowata
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
XL
Caldesia parnassifolia (kaldezja dziewięciornikowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążni i owoców 6-12, dojrzałe owoce to słabo spłaszczone pestkowce.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
Caldesia parnassifolia (L.) Parl. (kaldezja dziewięciornikowata)
wystepowanie
syn. Caldesia parnassifolia (Bassi) Parl. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
      
      
↑nie liście w nasadzie co najwyżej słabo sercowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Zalążnie i owoce liczne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
      
        
↓niezalążki ustawione w formie pierścienia na płaskim dnie kwiatowym
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiatostan wyraźnie piętrowo wiechowaty lub groniasty, licznokwiatowy.
        
        
↑nie zalążki spiralnie ułożone na wypukłym dnie kwiatowym
Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata)
Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty najczęściej w baldaszku lub dwóch baldaszkach ustawionych jeden nad drugim.
Baldellia ranunculoides (L.) Parl. (żabienica jaskrowata)
syn. Echinodorus ranunculoides (L.) Parl. · Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.[491]
  Wolin.