Większość gatunków jest przystosowana do zmiennego poziomu wody, niższego w okresie letnim i tworzy w procesie rozwoju osobniczego liście różnej formy. Liście młodociane są zanurzone wstęgowate, powstałe z rozpłaszczonego ogonka liściowego; potem tworzą się liście pływające, zbudowane z długiego ogonka i zwykle niewielkiej blaszki liściowej z kanałami powietrznymi po górnej stronie. W okresie kwitnienia są tworzone liście wynurzone, z normalną blaszką liściową, z kanałami powietrznym po obu stronach blaszki liściowej. Większość gatunków kwitnie dopiero po wytworzeniu liści wynurzonych. Przy wysokim poziomie wody mogą tworzyć się tylko liście zanurzone, a przy jej braku, na obnażonym dnie zbiornika wodnego liście przypominające wynurzone.
⇑ skok do węzła klucza nadrzędnego [na stronie: Liliopsida (jednoliścienne)]
  
kwiaty jednopłciowe, męskie z licznymi pręcikami; liście nadwodne strzałkowate (↓nie)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
Sagittaria sagittifolia (strzałka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźnie oznaczone np. takim tekstem jak ten ...
· Liście nadwodne (jeżeli są) strzałkowate, ±długoogonkowe.
  
  
kwiaty obupłciowe z 6 pręcikami; liście nie strzałkowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Blaszki liści nie są strzałkowate; w nasadzie sercowate, klinowate lub zwężone.
  
    
łodygi pływające, rzadko czołgające się w mule i zakorzeniające się w węzłach (↓nie)
Luronium natans
Luronium natans (elisma wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lu ...
· Kwiaty pojedyncze (rzadziej 2-3) w kątach liści, na długich szypułąch.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zal ...
Luronium natans (elisma wodna)
wystepowanie
syn. Elisma natans · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące.
    
    
wszystkie liście w odziomkowej różyczce; kwiaty w okółkach lub baldachach na bezlistnym pędzie (↑nie)
    
      
blaszka liściowa w nasadzie głęboko sercowata (↓nie)
Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)
XL
Caldesia parnassifolia (kaldesia dziewięciornikowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Zalążni i owoców 6-12, dojrzałe owoce to słabo spłaszczone pestkowce.
· ta cecha diagnostyczna jest ...
      
      
liście w nasadzie co najwyżej słabo sercowate (↑nie)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji at ...
· Zalążnie i owoce liczne.
· ta cecha diagnostyczna ...
      
        
zalążki ustawione w formie pierścienia na płaskim dnie kwiatowym (↓nie)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
Alisma plantago-aquatica (żabieniec babka wodna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje ...
· Kwiatostan wyraźnie piętrowo wiechowaty lub groniasty, licznokwiatowy.
        
        
zalążki spiralnie ułożone na wypukłym dnie kwiatowym (↑nie)
Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostęp ...
· Kwiaty najczęściej w baldaszku lub dwóch baldaszkach ustawionych jeden nad drugim.
Baldellia ranunculoides (żabienica jaskrowata)
syn. Echinodorus ranunculoides · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wolin.