atlas-roslin.pl

dwuliścienne - okwiat zróżnicowany, korona niezrośnięta - drzewiaste

Zobacz cechy diagnostyczne w pozycjach klucza:Eudicotyledoneae (dwuliścienne właściwe)kl 4803
↓nie(z) kwiaty grzbieciste motylkowe
Genista tinctoria
Robinia pseudoacacia (robinia akacjowa)
▶ Fabaceae (bobowate)
motylkowate · syn. Papilionaceae
↑nie (z) kwiaty inne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) zdrewniałe pnącza
↓nie(z) pnącza z wąsami czepnymi lub przylgami
Parthenocissus quinquefolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście opadają na zimę, z przylistkami.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) pnącza z czepnymi korzeniami przybyszowymi
Hedera helix ‘Sagittifolia’ (bluszcz pospolity ‘Sagittifolia’)
Hedera helix (bluszcz pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście zimozielone, bez przylistków.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) inne rośliny zdrewniałe
↓nie(z) liście iglaste lub łuskowate
↓nie(z) pokładające się krzewinki
Empetrum nigrum ssp. nigrum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście podwinięte (na przekroju dęte).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) krzewy lub niskie drzewa
Myricaria germanica (września pobrzeżna)
Tamarix tetrandra (tamaryszek czteropręcikowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście na przekroju nie dęte.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście blaszkowe
↓nie(z) liście i gałązki naprzeciwległe
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście złożone
↓nie(z) krzewy, liście trójlistkowe
Staphylea pinnata (kłokoczka południowa)
gałązka z owocami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty w zwieszonych gronach. Pręcików 5. Owocem błoniasta, dęta torebka. Nasiona żółtawobrązowe, ok. 10 mm długości.
↑nie (z) drzewa, liście 5-7-listkowe
Aesculus hippocastanum (kasztanowiec pospolity)
kwiatostany
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty we wzniesionych gronach lub wiechach. Pręcików 6-8. Owocem kolczasta grubościenna torebka. Nasiona błyszczące czerwonobrązowe, ponad 15 mm średnicy.
↑nie (z) liście pojedyncze
↓nie(z) pręcików 10 lub więcej (wyjątkowo 8)
↓nie(z) drobne krzewinki lub półkrzewy
Helianthemum nummularium agg. (posłonek rozesłany (agg.))
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) krzewy lub drzewa
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) zewnętrzne kwiaty w kwiatostanie silnie powiększone
Hydrangea paniculata ‘Kyushu’
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty w kwiatostanie podobne do siebie
Philadelphus coronarius
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) pręcików najwyżej 8
↓nie(z) żyłkowanie dłoniaste
Acer platanoides (klon pospolity)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Owocem oskrzydlona para niełupek.
↑nie (z) żyłkowanie pierzaste
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście z przylistkami
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście bez przylistków
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) zalążnia górna lub półdolna
Euonymus europaea (trzmielina zwyczajna)
Euonymus verrucosus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) zalążnia dolna
Cornus alba
Cornus mas (dereń jadalny)
owoce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście i gałązki skrętoległe
↓nie(z) liście złożone
↓nie(z) pręcików 20
Sorbus aucuparia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście z nietrwałymi przylistkami. Owoc szupinkowy typu jabłka.
↑nie (z) pręcików do 10
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Liście bez przylistków. Owoc innego rodzaju.
↓nie(z) liście zimozielone, skórzaste, brzegiem kolczaste
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
kwitnący pęd
↑nie (z) liście opadające na zimę
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) liście punktowane
Ptelea trifoliata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście nie punktowane, bez wyróźniającego się zapachu
↓nie(z) kwiaty duże
Koelreuteria paniculata
Koelreuteria paniculata
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwiaty drobne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) okwiat grzbiecisty
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (bożodrzew gruczołowaty)
wystepowanie - Ailanthus altissima (bożodrzew gruczołowaty)
ajlant wyniosły · syn. Ailanthus glandulosa Desf. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie (z) okwiat promienisty
Rhus typhina (sumak octowiec)
liście i kwiatostan
Rhus typhina (sumak octowiec)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Rhus typhina L. (sumak octowiec)
sumak odurzający · syn. Rhus hirta (L.) Sudw. · antropofit zadomowiony we florze Polski[491]
↑nie (z) liście proste
↓nie(z) dużo pręcików
↓nie(z) z kieliszkiem pod kielichem, nitki pręcików w większej części zrośnięte
Hibiscus syriacus (ketmia syryjska)
↑nie (z) bez kieliszka pod kielichem, nitki pręcików nie zrośnięte
↓nie(z) słupkowie z 5 owocolistków, w środku zrośniętych
Exochorda macrantha
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Exochorda (obiela)
takson uprawiany, nie ujęty w czekliście[491]
↑nie (z) słupkowie całkowicie zrośnięte lub z jednego owocolistka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) szypułka kwiatostanu z częściowo przyrośnięta podsadką
Tilia cordata (lipa drobnolistna)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) szypuła kwiatostanu bez błoniastej podsadki
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) zalążnia górna
Padus avium (czeremcha zwyczajna)
Prunus spinosa (śliwa tarnina)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Prunus s.l. (śliwa)
migdałowate · syn. Amygdalaceae · Rosaceae Prunoideae
↑nie (z) zalążnia dolna lub prawie taka
Sorbus intermedia
Crataegus monogyna
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Malaceae (jabłkowate)
syn. Rosaceae Pomoideae
↑nie (z) pręcików do 10
↓nie(z) zalążnia dolna
Ribes spicatum
grono z owocami
Ribes alpina
↑nie (z) zalążnia górna lub półdolna
↓nie(z) zimozielone
↑nie (z) kwiaty promieniste, nitki pręcików niezrośnięte lub kwiaty żeńskie
↓nie(z) liście całobrzegie
Ledum palustre (bagno zwyczajne)
XL
Ledum palustre
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
▶ Ledum palustre L. (bagno zwyczajne)
wystepowanie - Ledum palustre (bagno zwyczajne)
takson rodzimy lub trwale zadomowiony[491]
↑nie (z) liście ościście ząbkowane
Ilex aquifolium (ostrokrzew kolczasty)
Ilex ×meserveae (ostrokrzew Meservy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście opadające na zimę
↓nie(z) pręcików sześć
↓nie(z) krzew ciernisty
Mahonia aquifolium (mahonia pospolita)
Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
Berberis vulgaris (berberys zwyczajny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) krzew nieocierniony
Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony)
Iberis sempervirens (ubiorek wiecznie zielony)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Po 4 działki i płatki. Dwa pręciki krótsze, pylniki nie otwierają się. Owocem mieszek.
↑nie (z) pręcików 4-5
↓nie(z) liście bez przylistków
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
Cotinus coggygria (perukowiec podolski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) liście z przylistkami
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nie(z) kwitnienie przed listnieniem
Hamamelis virginiana (oczar wirginijski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↑nie (z) kwitnienie w stanie ulistnionym
Frangula alnus
Frangula alnus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
po zalogowniu, w pełnej wersji atlasu, jest tu dodatkowa, zwarta, wersja klucza - wygodna w użyciu gdy chcemy szybko zorientować się w jego strukturze lub znamy już klucz i chcemy szybciej dojść do celu; przycisk logowania jest w prawym górnym rogu strony
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 1 p.179 [71.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.36 [3]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.86 [40]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.33 [86.1]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.55 [15]
  • Nie znaleziona literatura id:
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Kobierski P. Ryś R., 2011 — Rzadkie i zagrożone rośliny naczyniowe na siedliskach antropogenicznych w okolicach Lubska i Żar [204]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji