atlas-roslin.pl

Myriophyllum [🔉 mi·ri·o·fil·lum]

wywłócznik
  
↓niegórne przysadki pierzastosieczne o nitkowatych odcinkach, przeważnie dłuższe od kwiatów
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
Myriophyllum verticillatum (wywłócznik okółkowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu ...
· Liście w (4) 5 (6) listnych okółkach, 2 – 5 cm długości i 1.5 – 2 cm szerokości, z 4 – 12 parami odcinków. Łatki liści dość miękkie; liście zwykle dłuższe od międzywęźli.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna ...
  Wody stojące i wolno płynące.
  
  
↑nie górne przysadki niepodzielone, krótsze od kwiatów
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowa ...
· Liście przeważnie w 4-listnych okółkach.
· ta cecha diagnostyczna jes ...
  
    
↓niekłosy wielokwiatowe, gęste, 4 – 16 cm długości, wzniesione
Myriophyllum spicatum
Myriophyllum spicatum
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Liście po (3) 4 (5) w okółkach, 1.5 – 3 cm długości, z 13 – 24 (38) parami ±naprzeciwległych odcinków, 10 – 27 mm długości 0.1 – 0.3 mm szerokości, stosunkowo sztywne.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakład ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, o ...
Myriophyllum spicatum (wywłócznik kłosowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody stojące i wolno płynące.
    
    
↑nie kłosy rzadkie, krótkie, do 3 cm długości, przed kwitnieniem zwieszone
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Liście po (3) 4 w okółkach, 1 – 2.6 cm długości, z (7) 9 – 18 parami zwykle naprzemianległych odcinków, 4 – 17 mm długości i 0.1 mm szerokości, miękkich (przy wyjmowani z wody się zlepiają).
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przegląd ...
· ta cecha diagnostyczna jes ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
Myriophyllum alterniflorum (wywłócznik skrętoległy)
wystepowanie
syn. Myriophyllum alternifolium · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wody mezo- i oligotroficzne.