atlas-roslin.pl

Lythraceae [🔉 li·tra·ce·e]

krwawnicowate
W krajowej florze rodzaj jest reprezentowany przez rodzaj krwawnica (Lythrum) i gatunek bebłek błotny (Peplis portula). Kilka gatunków, z pewnymi trudnościami przy zimowaniu, jest uprawianych jako rośliny ozdobne.
  
↓niepłatki korony przynajmniej 3 mm długości
Lythrum salicaria (krwawnica pospolita)
XL
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
Lythrum hyssopifolia (krwawnica wąskolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Hypancjum rurkowate lub lejkowate, wielokrotnie dłuższe niż szersze.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawy ...
  
  
↑nie płatki korony 0.5 – 1 mm długości
Peplis portula (bebłek błotny)
Peplis portula (bebłek błotny)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowa ...
· Hypancjum miseczkowate, półkuliste, ±tak długie jak szerokie.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
Peplis portula (bebłek błotny)
wystepowanie
krwawnica bebłek · syn. Lythrum portula · takson rodzimy lub trwale zadomowiony