atlas-roslin.pl
 » klucz » system » subReg. Tracheophyta » Div. Euphyllophyta » Div. Spermatophyta » Div. Magnoliophyta » core angiosperms » Eudicotyledoneae » core eudicots » Pentapetalae » superrosids » Ord. Saxifragales » core Sxf » Sxf alliance »

Fam. Saxifragaceae [🔉 sa·ksi·fra·ga·ce·e]

skalinicowate
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
↓nieliście 2-3× pierzaste lub trójlistkowe
Astilbe arendsii ‘Lachskönigin’
Astilbe chinensis var. pumila (tawułka chińska)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bardzo drobne, z przykwiatkami, w dużych wiechach.
▶ Astilbe (tawułka)
astilbe · zatawułka
  Uprawiane byliny ozdobne.
↑nie liście pojedyncze, często o podzielonej blaszce
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty bez przykwiatków.
  Rośliny dziko rosnące i uprawiane ozdobne.
↓nieliście z przylistkami; pręcików 5; zalążnia i torebka jednokomorowe
Heuchera sanguinea
Heuchera ‘Red Spangles’
  Uprawiane byliny ozdobne.
↑nie liście bez przylistków; pręcików 6 lub 10; zalążnia i torebka jedno- lub dwukomorowe
↓niekwiaty 4-krotne
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
Chrysosplenium alternifolium (śledziennica skrętolistna)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Brak korony.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
  Łasy łęgowe i źródliska.
↑nie kwiaty 5-krotne
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Korona rozwinięta.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
↓nierośliny duże, mięsiste
Bergenia ‘Pinneberg’
Bergenia cordifolia (bergenia sercowata)
Bergenia cordifolia
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Kwiaty różowofioletowe w gęstych wiechowatych kwiatostanach.
  Uprawiane byliny ozdobne.
↑nie drobne i średniej wielkości rośliny
Saxifraga granulata
Saxifraga granulata
Saxifraga tridactylites (skalnica trójpalczasta)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania znajduje się prawym górnym rogu strony
· Blaszka liściowa do 8 cm długości i szerokości, bez ciemnych kropek, czasem przy brzegu na górnej stronie z jamkami wydzielającymi węglan wapnia.
  Dziko rosnące i uprawiane ozdobne byliny.
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Hejný, S., Slavík, B., 1992 — Květena České Republiky 3 p.401 [71.3]
  • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.210+60k [15]
  • Flora Polska. Rośliny naczyniowe ... Tom VII, 1955 — Rosaceae (bez Rosa, Rubus), Crassulaceae, ... p.51 [16.7]
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.429 [40]
  • Sokolov S.Ja., 1951 — Djerjevja i kustarniki SSSR. T.2 p.14+15+16 [119.2]
  • Fedorov R.V., 1974 — Flora Partis Europaeae URSS. T.1 p.38+50 [86.1]
  • Tutin T.G. et al., 1993 — Flora Europaea. Volume 1. Psilotaceae to Platanaceae p.437 [150.1]
  • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.262 [3]
  • Cullen J., Knees S.G., Cubey, H.S., 2011 — The European Garden Flora Flowering Plants Vol. III p.95 [446]
  • Nie znaleziona literatura id:
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji