fot. MS-Vicia_angustifolia-070427-03 (375×536) — copyright © by Michał Smoczyk
kwiaty
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Vicia angustifolia (wyka wąskolistna)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

27.04.2007, Równina Torzymska, Rzepinek
copyright © by Michał Smoczyk