fot. pkob-sit-czlonowaty4-16.07.2008 (414×536) — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu (prawy górny róg strony)
masz 2.5× większą wersję tej ilustracji
fotografia jest wyższej jakości i bez znaków wodnych
na fotografiach z określoną skalą można wykonywać pomiary przy pomocy myszki
Juncus articulatus (sit członowaty)

on This page when logged in
you will see 2.5× bigger version of this picture
photo is better quality and without watermarks

16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie
copyright © by Piotr Kobierski