znalezisko 20080716.1.pkob - Juncus articulatus (sit członowaty) · użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie · (leg. det. Piotr Kobierski)
pkob-sit-czlonowaty1-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty2-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty3-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty4-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty5-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty6-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty7-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008
pkob-sit-czlonowaty8-16.07.2008
Juncus articulatus (sit członowaty)
16.07.2008