atlas-roslin.pl

sit - łodygi z normalnymi liśćmi

Juncus Juncus Juncus JuncusJuncus🔑sit - łodygi pozornie bezlistnesit mieczolistny (Juncus ensifolius)
  
↓niekwiaty pojedynczo lub po kilka
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji ...
· Liście rynienkowate.
  
    
↓niebyliny z kłączami; kwiatostan bogaty
    
      
↓nietorebki znacznie dłuższe do listków okwiatu; podsadki dłuższe od kwiatostanu
Juncus compressus (sit ścieśniony)
XL
Juncus compressus (sit ścieśniony)
Juncus compressus
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, ...
· Przysadki białe. Listki okwiatu jajowate, tępe, jasnobrunatne, szeroko obrzeżone, ok. 2 mm długości, zwykle znacznie krótsze od torebek; te prawie kuliste, brudnobrązowe, 3 mm długości.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje si ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w peł ...
Juncus compressus (sit ścieśniony)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne łąki, brzegi wód.
      
      
↑nie torebki ±długości listków okwiatu; podsadki krótsze od kwiatostanu
Juncus gerardi (sit Gerarda)
XL
Juncus gerardi (sit Gerarda)
Juncus gerardi (sit Gerarda)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej ...
· Przysadki rdzawo brudnobrązowe, czasem jasno brudnobrązowe ale nie białe. Listki okwiatu lancetowate lub podługowato jajowate, tępe, czerwonawo brunatne z zółtawozieloną pręgą grzbietową i wąsko biało obrzeżone, 2.5 – 4 mm długości, długości torebki lub niewiele krótsze od niej; torebka odwrotnie jajowata, 3 – 4 mm długości, ciemnobrunatna.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduj ...
· ta cecha diagnostyczna jest wid ...
Juncus gerardi (sit Gerarda)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Solniska.
      
    
↑nie rośliny roczne, bez kłącza, w nasadzie rozgałęzione
    
      
↓nienasada blaszki z uszkami; listki okwiatu brunatne, wewnętrzne tępe
Juncus tenageia (sit błotny)
Juncus tenageia (sit błotny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· Kwiatostan z odległymi pojedynczymi kwiatami. Listki okwiatu ±równe, zewnętrzne nieco zaostrzone, wewnętrzne tępe; brudnobrązowe, brunatne; tak długie lub niewiele krótsze od torebki. Torebki jajowate, kulistawe, ciemnobrunatne.
Juncus tenageia (sit błotny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Namuliska.
      
      
↑nie nasada blaszki liściowej bez uszek; listki okwiatu zaostrzone, zielone lub białozielone
  Juncus bufonius agg.
      
        
↓nierośliny drobne 8 – 50 mm wysokości, z 1 – 2 (3) kwiatami
Juncus minutulus (sit maleńki)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
· Kwiaty 2.5 – 3.5 mm długości. Torebki eliptyczne, w górze okrągłe.
Juncus minutulus (sit maleńki)
syn. Juncus bufonius · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Byś może forma głodowa situ dwudzielnego (Juncus bufonius).
        
        
↑nie rośliny większe, z wielokwiatowym kwiatostanem
        
          
↓nietorebka kulista do 2.5 mm długości, listki okwiatu szerokie
Juncus sphaerocarpus (sit kulistotorebkowy)
XL
Juncus sphaerocarpus (sit kulistotorebkowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w p ...
Juncus sphaerocarpus (sit kulistotorebkowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
          
          
↑nie torebka podługowato-eliptyczna, ponad 3.5 mm długości; listki okwiatu wąskolancetowate
          
            
↓niekwiaty pojedynczo; listki okwiatu dłuższe od torebki
Juncus bufonius
Juncus bufonius (sit dwudzielny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja log ...
· Wewnętrzne listki okwiatu przewyższają torebkę. Zewnętrzne długo zaostrzone, wewnętrzne o wiele dłuższe, z krótką ostką.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w ...
Juncus bufonius (sit dwudzielny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, wilgotne pola i przydroża.
            
            
↑nie kwiaty po 2 – 3, listki okwiatu ±długości torebki
Juncus ranarius (sit żabi)
XL
Juncus ranarius (sit żabi)
XL
Juncus ranarius (sit żabi)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełn ...
· Listki okwiatu nierówne, wewnętrzne krótsze od zewnętrznych, tępawe, zewnętrzne krótko zaostrzone.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania ko ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po ...
Juncus ranarius (sit żabi)
wystepowanie
syn. Juncus ambiguus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Wilgotne przydroża i łąki, czasem słone, głównie nad morzem.
            
  
↑nie kwiaty w główkach
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, ...
· Liście zwykle sitowate.
  
    
↓nieliście drobne szczeciniaste, nitkowate, zwykle do 15 cm wysokości
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Łodygi tylko z 2 – 5, stojącymi nad sobą, 1 – 6-kwiatowymi główkami lub rzadziej kilkoma baldaszkowatymi rozrzutkami. Zwykle do 15 cm wysokości.
    
      
↓niełodyga wiotka, pokładająca się i zakorzeniająca się
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
Juncus bulbosus (sit drobny)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy nied ...
· Liście nitkowate, do 0.5 mm szerokości, obłe lub bocznie spłaszczone, na całej długości niezbyt wyraźnie poprzegradzane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dost ...
Juncus bulbosus (sit drobny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Bagna, brzegi wód i w czystych wodach do 2.5m.
      
      
Juncus stygius (sit torfowy)
XL
Juncus stygius (sit torfowy)
XL
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej w ...
· Liście rynienkowate, tylko w górze poprzegradzane.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są wyraźni ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Juncus stygius (sit torfowy)
takson wymarły na terenie Polski
  Torfowiska, dawniej na Mazurach.
      
    
↑nie liście i łodygi silniejsze, sitowate
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, r ...
· Główki 1-wiele, w luźnej wiesze.
· ta cecha ...
    
      
↓nielistki okwiatu podługowate, w górze zaokrąglone (czasem z nasadzonym ostrzem)
      
        
↓niepędy płonne tylko z liśćmi pochwiastymi w nasadzie; listki okwiatu równe, zupełnie tępe
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
XL
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajd ...
· Torebka 3-komorowa, jasnobrunatna, jajowato-podługowata, ostrawa, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostę ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w przeglądowej wersji atlasu są w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja ...
Juncus subnodulosus (sit tępokwiatowy)
wystepowanie
syn. Juncus obtusiflorus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary.
        
        
↑nie pędy płonne w nasadzie z liśćmi właściwymi; wszystkie listki okwiatu tępe, zewnętrzne z nasadzonym ostrzem
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
Juncus alpinus (sit alpejski)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, ...
· Torebka tępa lub z ostrzem; czerwonobrunatna lub czarnobrunatna, jednokomorowa.
· ta cecha diagnostyczna jest w ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne elementy niedostępne w prz ...
Juncus alpinus (sit alpejski)
wystepowanie
syn. Juncus alpino-articulatus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, brzegi wód.
        
      
↑nie wszystkie listki okwiatu lub tylko zewnętrzne długo zaostrzone
      
        
↓niezewnętrzne listki okwiatu zaostrzone, wewnętrzne tępe lub nieco zaostrzone
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
Juncus articulatus (sit członowaty)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się p ...
· Torebka podługowato jajowata lub eliptyczna, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu ...
Juncus articulatus (sit członowaty)
wystepowanie
sit lśniący · syn. Juncus lamprocarpus · takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Brzegi wód, mokradła.
        
        
↑nie wszystkie listki okwiatu długo zaostrzone
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania l ...
· Torebka stopniowo zwężona w długi dzióbek.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna p ...
        
          
↓nieliście podłużnie bruzdowane; roślina szarozielona
Juncus atratus (sit czarny)
XL
Juncus atratus (sit czarny)
3D
Juncus atratus (sit czarny)
3D
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dos ...
· Torebka równa listkom okwiatu, ciemnobrązowa, z wydłużonym dzióbkiem równie jej długim.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atl ...
· ta cecha diagnost ...
Juncus atratus (sit czarny)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Torfowiska, wilgotne łąki.
          
          
↑nie liście gładkie, roślina jasnozielona
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się prawym górnym rogu strony, różne ...
· Torebka wyraźnie dłuższa od listków okwiatu, ciemnobrązowa, brunatna lub jasnobrunatna, z jajowato-trójkątnej nasady stopniowo zwężona, z krótkim dzióbkiem.
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładania konta dostępu znajduje się pr ...
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakładani ...
· ta cecha diagnost ...
Juncus acutiflorus (sit ostrokwiatowy)
wystepowanie
takson rodzimy lub trwale zadomowiony
  Moczary, wilgotne łąki.
          
klucz
porównanie situ alpejskiego (Juncus alpinus), situ członowanego (Juncus articulatus) (właściwie: zewnętrzne listki okwiatu zaostrzone, wewnętrzne tępe lub nieco zaostrzone), situ ostrokwiatowego (Juncus acutiflorus); copyright © by Piotr Kobierski