atlas-roslin.pl
takson nie ujęty w czekliście 2002 [24][491]

Juncus articulatus L. em. K. Richt. ssp. macrocephalus (Viv.) Parl.

sit członowaty wielkogłówkowy

cechy charakterystyczne

Główki kwiatowe 10 – 14 mm szerokości — prawie dwukrotnie większe od formy typowej, kuliste, nieliczne, znacznie oddalone od siebie; kwiaty są większe 3 – 4 mm długości.

space

Podgatunek ten prawdopodobnie do spotkania na torfowiskach i wrzosowiskach zachodniej Polski.