fot. pkob-sit-czlonowaty7-16.07.2008 — copyright © by Piotr Kobierski
na Tej stronie po zalogowaniu
masz 2.6× większą wersję tej ilustracji
jest ona wyższej jakości i bez znaków wodnych
Juncus articulatus (sit członowaty)

on This page when logged in
you will see 2.6× bigger version of this picture
better quality and without watermarks

16.07.2008, użytek ekologiczny Bagna Jasieńskie, gm. Jasień, woj. lubuskie · copyright © by Piotr Kobierski