atlas-roslin.pl

Juncaceae [🔉 jun·ka·ce·e]

sitowate
cechy diagnostyczne w kluczu:Monocotyledoneae (jednoliścienne)kl 2898
  
↓nietorebka wielonasienna; liście sitowate, rynienkowate lub płaskie; nagie
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja logowania lub zakł ...
· Torebka wielonasienna, przeważnie trójkomorowa.
  
  
↑nie torebka 3-nasienna; liście płaskie, owłosione
Luzula pilosa (kosmatka owłosiona)
Luzula multiflora (kosmatka licznokwiatowa)
XL
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
· ta cecha diagnostyczna jest widoczna po zalogowaniu, w pełnej wersji atlasu, opcja lo ...
· Torebka trójnasienna, jednokomorowa.
  
Rośliny zielne podobne do traw.

space

Liście z 2 lub 3 liniami, w przekroju obłe — sit (Juncus) lub o ±płaskiej blaszce, trawiaste — kosmatka (Luzula). Pochwa liściowa otwarta lub zamknięta, często z języczkiem.

space

Kwiaty drobne, o symetrii promienistej, przeważnie obupłciowe, 3-krotne. Listków okwiatu 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne), błoniaste. Pręcików 6 lub 3. Słupek górny, złożony z trzech owocolistków, trój- lub jednokomorowy. Szyjka słupka jedna, z trzema znamionami. Kwiaty wiatropylne.

space