atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (EN) [234]
· Czerwona Lista — EN–zagrożony

Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz.

komosa kalinolistna
Chenopodium opulifolium
copyright © by Barbara Sudnik-Wójcikowska
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium

cechy charakterystyczne

Roślina jednoroczna, 40 – 70 cm wysokości.

space

Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.

space

Kwitnienie czerwiec – sierpień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Roślina jednoroczna. Nieczęsta, głównie w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce. Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (EN); archeofit; pochodzenie: rejon śródziemnomorski [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych