Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Chenopodium opulifolium
Roślina jednoroczna, 40-70cm wysokości.

space

Listki okwiatu bez kila lub z niewyraźnym.

space

Kwitnienie czerwiec-sierpień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chenopodium opulifolium (komosa kalinolistna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium opulifolium (komosa kalinolistna)
Roślina jednoroczna. Nieczęsta, głównie w południowo-zachodniej i zachodniej Polsce. Siedliska ruderalne, żyzne, preferuje zasadowe, znosi silne zasolenie.
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: EN – zagrożony. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Podstawy przyznania kategorii zagrożenia:
A3. zmniejszanie się wielkości populacji w przyszłości (maksymalnie do 100 lat) o ≥50%: — przewidywane, oszacowane, wydedukowane lub domniemane, w perspektywie maksymalnie do 100 lat; przesłanką dla tego stwierdzenia jest:
c) zmniejszanie się powierzchni zasiedlonego obszaru (AOO), zasięgu występowania (EOO) i/lub jakości siedliska.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, ustępujący (EN)
• archeofit
• Pochodzenie: rejon śródziemnomorski
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Chenopodium opulifolium Schrad. ex W. D. J. Koch et Ziz. [🔉 che·no·po·di·um *](pl) komosa kalinolistna
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji