atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Chenopodium acerifolium Andrz.

komosa ostroklapowa
Chenopodium album L. var. hastatum Klingg. · Chenopodium album L. var. klinggraeffii Abrom.