atlas-roslin.pl
antropofit zadomowiony we florze Polski [24]
· kenofit, zadomowiony [234]

Chenopodium suecicum Murr

komosa zielona
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
10.06.2011, stawy rybne (Szczerbaków k/Wiślicy); copyright © by Jerzy Kruk
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D

opis

Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Rośliny nie rozgałęzione u podstawy lub rozgałęziające się pędami ukośnie odchodzącymi od łodygi głównej.

space

Blaszka liściowa dolnych i środkowych liści łodygowych stosunkowo cienka, szerokojajowata do rombowatej, zwykle trójwrębna, ostro ząbkowana.

space

Listki okwiatu z wyraźnym ostrym grzbietem do oskrzydlonych.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, nieinwazyjny; kenofit; pochodzenie: Ameryka Północna, Europa północna i Azja północna [czas przybycia na teren Polski: 1827r.]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych