Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D

opis

Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Chenopodium suecicum (komosa zielona)
3D
Rośliny nie rozgałęzione u podstawy lub rozgałęziające się pędami ukośnie odchodzącymi od łodygi głównej.

space

Blaszka liściowa dolnych i środkowych liści łodygowych stosunkowo cienka, szerokojajowata do rombowatej, zwykle trójwrębna, ostro ząbkowana.

space

Listki okwiatu z wyraźnym ostrym grzbietem do oskrzydlonych.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chenopodium suecicum (komosa zielona)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium suecicum (komosa zielona)
Jako chwast okopowych, na żyznych, wilgotnych polach, w ogrodach, poza tym przydroża, żyzne, chłodne, ocienione tereny ruderalne, czasem brzegi wód.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz. (2012) [234]/:
• zadomowiony
• kenofit
• Pochodzenie: Ameryka Północna, Europa północna i Azja północna
• Czas przybycia na teren Polski: 1827r.
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji