Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
Roślina jednoroczna, do 150(170)cm wysokości.

space

Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.

space

Kwitnienie lipiec-wrzesień.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski. [491]
wystepowanie - Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Gatunek dość częsty, związany głównie z szerokimi dolinami dużych rzek. Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Statusy czerwonej listy 2016r.[311]: DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście
Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory /Tokarska-Guzik (2012) [234]/:
• zadomowiony, ustępujący (VU)
• archeofit
• Pochodzenie: Azja
• Czas przybycia na teren Polski: nieznany
• Wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych

nomenklatura, etymologia ℹ️

poznanie znaczenia i pochodzenia nazwy ułatwia jej zapamiętanie
Chenopodium ficifolium Sm. [🔉 che·no·po·di·um *](pl) komosa jesienna
-foliūs, -a, -um; -foliatūs, -a, -um (lat., subst., n) — przyrostek od folium, -i n. (liść); częsty drugi człon w przymiotnikach złożonych -folius,-a,-um ("-listny"); częsty w epitetach gatunków np. angustifolius (wąskolistny), cordifolia (sercolistna), alternifolium (różnolistne), ilicifolius (o liściach jak dąb ostrolistny) lub unifolius (jednolistny)
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji