atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadom. (w czkl. 2002 inaczej lub brak) [24]
· archeofit, zadomowiony, ustępujący (VU) [234]
· Czerwona Lista — DD–za mało informacji by określić stopień zagrożenia

Chenopodium ficifolium Sm.

komosa jesienna
Chenopodium album agg. Chenopodium album agg. Chenopodium album agg. Chenopodium album …Chenopodium album agg.komosa ostroklapowa (Chenopodium acerifolium)komosa olbrzymia (Chenopodium giganteum)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
10.06.2011, stawy rybne (Szczerbaków k/Wiślicy); copyright © by Jerzy Kruk
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D

opis

Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
Chenopodium ficifolium (komosa jesienna)
3D
Roślina jednoroczna, do 150 (170) cm wysokości.

space

Kwiatostan bogato rozgałęziony w formie wiechy pozornej z równomiernie rozłożonymi kłębikami.

space

Kwitnienie lipiec – wrzesień.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek dość częsty, związany głównie z szerokimi dolinami dużych rzek. Aluwia, pola, miejsca ruderalne zasobne w azot.

Statusy czerwonej listy 2016r. [311]:

DD – za mało informacji by określić stopień zagrożenia. Archeofit.
Takson nie był ujęty na poprzedniej (2006r.) czerwonej liście

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, ustępujący (VU); archeofit; pochodzenie: Azja [czas przybycia na teren Polski: nieznany]
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych