atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Nitellopsidetum obtusae(Sauer 1937) Dąmbska 1961[229] [🔉 ni·tel·lop·si·de·tum ob·tu·sē]

zespół krynicznicy tępej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko w postaci rozległych, silnie zwartych łąk podwodnych z panującą krynicznicą tępą (Nitellopsis obtusa), największą krajową ramienicą osiągającą nawet ponad 1.5 m długości plech. Fitocenozy, o bardzo ubogim składzie florystycznym, są praktycznie jednogatunkowe. W płatach zespołu, szczególnie w miejscach płytkich, wyższą stałość osiągają jedynie ramienica omszona (Chara tomentosa) i ramienica krucha (Chara globularis).

space

Zbiorowisko znane wyłącznie z północnej i wschodniej części kraju. Częste na obszarach pojeziernych związanych z ostatnim zlodowaceniem. Zespół ten osiąga w Polsce południową granicę zasięgu. W Europie często stwierdzany w północnej i centralnej części.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Nitellopsidetum obtusae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Nitellopsidetum obtusae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Nitellopsidetum obtusae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji