atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum contrariaeCorillion 1957[229] [🔉 cha·re·tum kon·tra·ri·ē]

zespół ramienicy przeciwstawnej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Łąki ramienicowe z dominacją ramienicy przeciwstawnej (Chara contraria), zasiedlające głównie rozległe płycizny przybrzeżne jezior mezotroficznych, rzadziej eutroficznych. Tworzą mniej lub bardziej zwarte fitocenozy, często z udziałem innych gatunków ramienic, np. ramienicy szorstkiej (Chara aspera), ramienicy kruchej (Chara globularis), ramienicy omszonej (Chara tomentosa) i krynicznicy tępej (Nitellopsis obtusa), oraz gatunkami z rodzaju rdestnica (Potamogeton).

space

Ugrupowanie stosunkowo częste na Pojezierzach: Pomorskim, Łęczyńsko-Włodawskim, Mazurskim, Gnieźnieńskim i Lubuskim. Gatunek dominujący zespołu ma kosmopolityczny charakter i jest wykazywany jako dość częsty w wielu krajach Europy.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum contrariae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum contrariae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum contrariae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji