atlas-roslin.pl

(związek) All.Charion canescentisKrausch 1964[229] [🔉 cha·ri·on ka·nes·cen·tis]

zbiorowiska ramienicowe halofilne
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• Tutaj wg systemu /Ratyńska et al. (2010) [229]/. W systemie /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ zespoły tego związku są w osobnej klasie Cl.Ruppietea maritimae. [MS (2024-2-15)]
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Związek skupia halofilne zbiorowiska z przewaga ramienic (Chara), notowane w słonych wodach śródlądowych i w litoralu morskim.

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Charion canescentis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne związku (ChAll.) All.Charion canescentis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Charion canescentis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Charion canescentis

🟡 Ass.Charetum balticae - zespół ramienicy bałtyckiej - zespół ramienicy bałtyckiej
🟡 Ass.Charetum canescentis - zespół ramienicy włochatej - zespół ramienicy włochatej
🟡 Ass.Charetum conniventis - zespół ramienicy zagiętej - zespół ramienicy zagiętej
🟡 Ass.Tolypelletum nidificae - zespół rosochy morskiej - zespół rosochy morskiej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji