atlas-roslin.pl

(rząd) O.Charetalia hispidaeSauer 1937 ex Krausch 1964[229] [🔉 cha·re·ta·li·a his·pi·dē]

zb. ramienicowe wód żyźniejszych z wapniem
Charetalia fragilisSauer 1937 sensu auct.[229] [🔉 cha·re·ta·li·a fra·gi·lis]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zbiorowiska wód żyźniejszych, o odczynie obojętnym lub zasadowym, zasobnych w związki wapnia, dominują gatunki z rodzajów ramienica (Chara), lichnotamnus (Lychnothamnus), krynicznica (Nitellopsis) i rozsocha (Tolypella), rośliny często są inkrustowane węglanem wapnia.

space

• w ekosystemach jeziornych — All.Charion fragilis,

space

• w morskich i śródlądowych ekosystemach zasolonych — All.Charion canescentis.[229]

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków rzędu (ChSC O.) O.Charetalia hispidae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych rzędu O.Charetalia hispidae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) O.Charetalia hispidae

🟡 All.Charion canescentis - zbiorowiska ramienicowe halofilne - zbiorowiska ramienicowe halofilne
🟡 Ass.Charetum balticae - zespół ramienicy bałtyckiej - zespół ramienicy bałtyckiej
🟡 Ass.Charetum canescentis - zespół ramienicy włochatej - zespół ramienicy włochatej
🟡 Ass.Charetum conniventis - zespół ramienicy zagiętej - zespół ramienicy zagiętej
🟡 Ass.Tolypelletum nidificae - zespół rosochy morskiej - zespół rosochy morskiej
🟡🔸 All.Charion fragilis - typowe słodkowodne łąki ramienicowe - typowe słodkowodne łąki ramienicowe
🟡 Ass.Charetum asperae - zespół ramienicy szorstkiej - zespół ramienicy szorstkiej
🟡 Ass.Charetum contrariae - zespół ramienicy przeciwstawnej * - zespół ramienicy przeciwstawnej
🟡 Ass.Charetum delicatulae - zespół ramienicy delikatnej * - zespół ramienicy delikatnej
🟡 Ass.Charetum filiformis - zespół ramienicy grzywiastej - zespół ramienicy grzywiastej
🟡🔸 Ass.Charetum globularis - zespół ramienicy kruchej * - zespół ramienicy kruchej
🟡🔸 Ass.Charetum hispidae - zespół ramienicy kosmatej * - zespół ramienicy kosmatej
🟡 Ass.Charetum intermediae - zespół ramienicy kolczastej - zespół ramienicy kolczastej
🟡 Ass.Charetum polyacanthae - zespół ramienicy wielokolczastej - zespół ramienicy wielokolczastej
🟡 Ass.Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej - zespół ramienicy zwyczajnej
🟡 Ass.Charetum strigosae - zespół ramienicy szczeciniastej - zespół ramienicy szczeciniastej
🟡 Ass.Charetum tomentosae - zespół ramienicy omszonej * - zespół ramienicy omszonej
🟡 Ass.Lychnothamnetum barbati - zespół lychnotamnus brodatego - zespół lychnotamnus brodatego
🟡 Ass.Nitellopsidetum obtusae - zespół krynicznicy tępej * - zespół krynicznicy tępej
🟡 All.Charion vulgaris - krótkotrwałe zbiorowiska ramienic - krótkotrwałe zbiorowiska ramienic
🟠 Ass.Charetum baueri - zespół ramienicy Bauera - zespół ramienicy Bauera
🟡🔸 Ass.Charetum braunii - zespół ramienicy wieńcowej - zespół ramienicy wieńcowej
🟡 Ass.Charetum crassicaulis - zespół ramienicy gruboosiowej - zespół ramienicy gruboosiowej
🟡 Ass.Charetum tenuispinae - zespół ramienicy cienkokolczastej - zespół ramienicy cienkokolczastej
🟡🔸 Ass.Charetum vulgaris - zespół ramienicy pospolitej - zespół ramienicy pospolitej
🟡🔸 Ass.Tolypelletum glomeratae - zespół rozsochy skupionej - zespół rozsochy skupionej
🟡🔸 Ass.Tolypello intricatae-Charetum - zespół rozsochy zawiłej - zespół rozsochy zawiłej
🟡 Ass.Tolypelletum proliferae - zespół rozsochy przerastającej - zespół rozsochy przerastającej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji