atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Lychnothamnetum barbati(Gołdyn 1984) Brzeg et M. Wojterska 2001[229] [🔉 lych·no·tam·ne·tum bar·ba·ti]

zespół lychnotamnus brodatego
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zwarta podwodna łąka ramienicowa z dominacją lychnotamnus brodatego (Lychnothamnus barbatus) W składzie gatunkowym zaznacza się udział innych ramienic, m.in. krynicznicy tępej (Nitellopsis obtusa) i roślin naczyniowych, np. rogatka sztywnego (Ceratophyllum demersum) czy wywłócznika kłosowego (Myriophyllum spicatum).

space

W Polsce należy do bardzo rzadkich zbiorowisk. Stanowiska udokumentowane są głównie z Wielkopolski, Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego i Pojezierza Lubuskiego. Mimo szerokiego rozpowszechniania na świecie, lychnotamnus brodaty (Lychnothamnus barbatus) należy do gatunków wymierających w obrębie całego zasięgu występowania.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 3140 ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Lychnothamnetum barbati

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Lychnothamnetum barbati

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Lychnothamnetum barbati

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji