atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum rudisDąmbska 1966[229] [🔉 cha·re·tum ru·dis]

zespół ramienicy zwyczajnej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej
Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej
Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Podwodne łąki ramienicowe z dominacją ramienicy zwyczajnej (Chara rudis), występujące głównie w mezotroficznych, głębokich lub bardzo głębokich jeziorach, o dużej przejrzystości wody. W płatach zaznacza się większy udział ramienicy omszonej (Chara tomentosa), ramienicy przeciwstawnej (Chara contraria), krynicznicy tępej (Nitellopsis obtusa) i elodeidów.

space

Relatywnie częste w jeziorach w północnej Polsce, rzadkie np. w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie; nie występuje w Polsce południowej. Zespół w Europie najlepiej udokumentowany z jezior Niemiec, Szwecji i Szwajcarii.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum rudis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum rudis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum rudis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

wybrane okazy · selected collections

#3
szyjus.220831-2
leg. Szymon Jusik
rev. prof. UAM Maciej Gąbka
/jezioro Piłakno, część śr.-zach., gm. Sorkwity/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji