atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum asperaeCorillion 1957[229] [🔉 cha·re·tum as·pe·rē]

zespół ramienicy szorstkiej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko o luźnokępkowej strukturze, z dominacją ramienicy szorstkiej (Chara aspera) — ramienicy o niewielkich rozmiarach plech (3-10 cm).

space

Zbiorowiska tego zespołu rozwijają się w płytkich, poddanych falowaniu mineralnych płyciznach mezotroficznych jezior zasobnych w wapń, zazwyczaj głębokich; zasiedlają podłoża piaszczyste, rzadziej mineralno-organiczne. Płaty zespołu sporadycznie stwierdzano w płytkich jeziorach humusowych i zagłębieniach (zastoiska z wodą) na torfowiskach węglanowych.

space

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum asperae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum asperae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum asperae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji