atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum globularisZutshi ex Šumberová et al. 2011[[551]] [🔉 cha·re·tum glo·bu·lar·is]

zespół ramienicy kruchej
Charetum fragilisFijałkowski 1960[229/gł.] [🔉 cha·re·tum fra·gi·lis] · Charetum fragilisCarillion 1957[[551]]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Zwykle rozległe i zwarte łąki ramienicowe definiowane przez dominację ramienicy kruchej (Chara globularis), często o bogatym składzie florystycznym[229]; o pokryciu zwykle >80%, zwykle jedynie sporadycznie z innymi gatunkami; na powierzchni 1-16m2 z 1-4 gatunkami[535.3].

space

Ramienica krucha (Chara globularis) to gatunek kosmopolityczny, należy do najczęstszych składników flory ramienic kraju, ma szeroką amplitudę ekologiczną, jednak zbiorowisko z udziałem tego gatunku wykazywane było rzadko z rozproszonych stanowisk na terenie całej Polski; znane głównie z Pojezierzy: Mazurskiego, Pomorskiego, Łęczyńsko-Włodawskiego, Leszczyńskiego, Gnieźnieńskiego i Lubuskiego.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum globularis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum globularis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum globularis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji