atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum filiformis(Jeschke 1959) Krausch 1964 em. Dąmbska 1966[229] [🔉 cha·re·tum fi·li·for·mis]

zespół ramienicy grzywiastej
Charetum jubataeKrausch 1964 sensu Dąmbska 1966[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Luźne podwodne łąki ramienicowe budowane przez ramienicę grzywiastą (Chara filiformis), znane z głębokich mezotroficznych jezior (szczególnie ramienicowych), o dużej przezroczystości wody. Spośród innych łąk ramienicowych wyróżnia się stosunkowo dużym bogactwem florystycznym - obecnością różnych gatunków ramienic, np.: ramienicy omszonej (Chara tomentosa), ramienicy zwyczajnej (Chara rudis), ramienicy kruchej (Chara globularis), ramienicy przeciwstawnej (Chara contraria) i krynicznicy tępej (Nitellopsis obtusa).

space

W kraju zbiorowisko rzadko dokumentowane i słabo poznane. Ramienica grzywiasta (Chara filiformis) uznawana jest za gatunek endemiczny dla południowej części pobrzeży Morza Bałtyckiego. W kraju gatunek ten występuje w rozproszeniu jedynie w jeziorach pochodzenia glacjalnego. Największa liczba stanowisk wykazana jest z północno-wschodniej Polski.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: rzadkie • stan zagrożenia: narażone • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum filiformis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum filiformis

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum filiformis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji