atlas-roslin.pl

(związek) All.Charion fragilis(Sauer 1937) Krausch 1964 em. W. Krause 1969[229] [🔉 cha·ri·on fra·gi·lis]

typowe słodkowodne łąki ramienicowe
Charion asperaeW. Krause 1969[229] · Charion globularisKrausch 1964[[535.3]]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• W Czechach /Chytrý (2011) [535.3]/ synonimizowane są (w systemie /Ratyńska et al. (2010) [229]/ osobne) związki All.Charion vulgaris i All.Charion canescentis. [MS (2024-2-16)]
Związek grupuje typowe łąki ramienicowe przeważnie ze słodkowodnych jezior, stosunkowo żyznych, o odczynie wody obojętnym lub zasadowym, zasobnych w związki wapnia, rośliny często są inkrustowane węglanem wapnia.
Zestaw diagnostyczny podany niżej wg metody Cocktail dotyczy Czech i jest odmienny z uwagi na ujęcie obejmujące wszystkie zespoły wód wapiennych w tym związku, podczas gdy u nas ujęte są one w 3 różnych związkach (patrz uwagi nomenklatoryczne wyżej).
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków związku (ChSC All.) All.Charion fragilis

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych związku All.Charion fragilis

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

syntaksony poniżej (podrzędne do) All.Charion fragilis

🟡 Ass.Charetum asperae - zespół ramienicy szorstkiej - zespół ramienicy szorstkiej
🟡 Ass.Charetum contrariae - zespół ramienicy przeciwstawnej * - zespół ramienicy przeciwstawnej
🟡 Ass.Charetum delicatulae - zespół ramienicy delikatnej * - zespół ramienicy delikatnej
🟡 Ass.Charetum filiformis - zespół ramienicy grzywiastej - zespół ramienicy grzywiastej
🟡🔸 Ass.Charetum globularis - zespół ramienicy kruchej * - zespół ramienicy kruchej
🟡🔸 Ass.Charetum hispidae - zespół ramienicy kosmatej * - zespół ramienicy kosmatej
🟡 Ass.Charetum intermediae - zespół ramienicy kolczastej - zespół ramienicy kolczastej
🟡 Ass.Charetum polyacanthae - zespół ramienicy wielokolczastej - zespół ramienicy wielokolczastej
🟡 Ass.Charetum rudis - zespół ramienicy zwyczajnej - zespół ramienicy zwyczajnej
🟡 Ass.Charetum strigosae - zespół ramienicy szczeciniastej - zespół ramienicy szczeciniastej
🟡 Ass.Charetum tomentosae - zespół ramienicy omszonej * - zespół ramienicy omszonej
🟡 Ass.Lychnothamnetum barbati - zespół lychnotamnus brodatego - zespół lychnotamnus brodatego
🟡 Ass.Nitellopsidetum obtusae - zespół krynicznicy tępej * - zespół krynicznicy tępej
🟡 - /Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵 - /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢 - [229][14]; 🟠 - inne Br.-Bl.; 🔸 - Cocktail; * - częściej notowane
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji