atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum hispidaeCorillion 1957 nom. mut.[229] [🔉 cha·re·tum his·pi·dē]

zespół ramienicy kosmatej
Charetum equisetinaeSchmidt 1981[229] · Charo-Tolypelletum glomerataeCorillion 1957 p.p.[[535.3]][229] · Magno-Charetum hispidaeCorillion 1957[[535.3]] · Magnocharetum hispidaeCorillion 1957[229]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Ramienica kosmata (Chara hispida) tworzy zwykle zwarte, w większości jednogatunkowe łąki podwodne, zasiedlające różne typy płytkich ekosystemów wodnych. W płatach z rzadka występuje ramienica krucha (Chara globularis)[535.3] i rzadziej ramienica omszona (Chara tomentosa), ramienica pospolita (Chara vulgaris) i krynicznica tępa (Nitellopsis obtusa)[229].

space

W kraju zbiorowisko bardzo częste w środkowej Polsce, Wielkopolsce i na Śląsku. Gatunek charakterystyczny zespołu, ramienica kosmata (Chara hispida), jest szeroko rozpowszechniony w Europie.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum hispidae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum hispidae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum hispidae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji