atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum tenuispinaeDąmbska 1966 ex Tomaszewicz 1979[229] [🔉 cha·re·tum te·nu·i·sp·nē]

zespół ramienicy cienkokolczastej
Charetum foetidaeFijałkowski 1962[[551]]
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• w /Ratyńska et al. (2010) [229]/ umieszczony jest w związku All.Charion fragilis [MS (2024-2-16)]
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko z dominacją ramienicy cienkokolczastej (Chara tenuispina) oraz domieszką głównie ramienicy omszonej (Chara tomentosa) i ramienicy przeciwstawnej (Chara contraria), należy do najrzadszych zbiorowisk ramienicowych w kraju.

space

Na podstawie weryfikacji materiałów zielnikowych należy również przypuszczać, że ugrupowanie to występowało także w jeziorze Bartków na Lubelszczyźnie (opisane pod nazwą Charetum foetidae Fijałkowski 1962). Gatunek charakterystyczny ramienica cienkokolczasta (Chara tenuispina) znany jest z nielicznych stanowisk głównie z centralnej i południowej Europy.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum tenuispinae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum tenuispinae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum tenuispinae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji