atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum polyacanthaeDąmbska 1966 ex Gąbka et Pełechaty 2003[229] [🔉 cha·re·tum po·ly·a·kan·tē]

zespół ramienicy wielokolczastej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Łąka ramienicowa o zwartej strukturze z dominacją ramienicy wielokolczastej (Chara polyacantha), rozwijająca się głównie w jeziorach mezotroficznych o dużej przeźroczystości wody.

space

Rozwija się w miejscach płytkich, w większości nie przekraczając 1,5 m głębokości, w wodach bardzo bogatych w wapń, o wysokiej mineralizacji, równocześnie ubogich w biogeny. Zasiedla gytie wapienne lub silnie uwodnione podłoża organiczne. Łąki z ramienicą wielokolczastą (Chara polyacantha) stwierdzane były również w silnie wypłyconych jeziorach, torfiankach i rozlewiskach w obrębie żyznych torfowisk węglanowych, w wodach zabarwionych substancjami humusowymi i wodach eutroficznych. Zbiorowisko cechuje się bardzo ubogim składem florystycznym, zazwyczaj jest wykształcone w postaci jednogatunkowych skupień. W Polsce, jak i w Europie, należy do ekstremalnie rzadkich.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne o braku wyraźnych tendencji dynamicznych • rozpowszechnienie: bardzo rzadkie • stan zagrożenia: bezpośrednio zagrożone wymarciem • siedliska N2000: 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum polyacanthae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum polyacanthae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum polyacanthae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji