atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Charetum tomentosaeCorillion 1957[229] [🔉 cha·re·tum to·men·to·sē]

zespół ramienicy omszonej
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
Chara tomentosa (ramienica omszona)
XL
Chara tomentosa (ramienica omszona)
XL
Chara tomentosa (ramienica omszona)
XL
Chara tomentosa (ramienica omszona)
Chara tomentosa (ramienica omszona)
Chara tomentosa (ramienica omszona)
XL
/Ratyńska et al. (2010) [229]/: Zbiorowisko tworzone przez dominującą ramienicą omszoną (Chara tomentosa), tworzącą zwykle zwarte, w większości jednogatunkowe łąki podwodne, o charakterystycznej fizjonomii wynikającej z czerwonego lub pomarańczowego zabarwienia plech. W składzie florystycznym, szczególnie w miejscach płytkich, zaznacza się niekiedy udział krynicznicy tępej (Nitellopsis obtusa), ramienicy kosmatej (Chara hispida) oraz nymfeidów.

space

Ugrupowanie w Polsce pospolite, jednak w południowej części kraju i na Pojezierzu Pomorskim występuje w większym rozproszeniu. Należy do najlepiej zbadanych i udokumentowanych zespołów ramienic w naszym kraju. Znane jest także prawie z wszystkich krajów Europy.

statusy wg /Ratyńska et al. (2010) [229]/: syngeneza: zbiorowisko naturalne auksochoryczne • rozpowszechnienie: częste • stan zagrożenia: o nieokreślonym zagrożeniu • siedliska N2000: 1150!priorytetowe ds - laguny przybrzeżne /zalewy i jeziora przymorskie/ · 3140 ds,ds2 - twardowodne oligotroficzne i mezotroficzne zbiorniki z podwodnymi łąkami ramienic (Charcteria spp.)
Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Charetum tomentosae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Charetum tomentosae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Charetum tomentosae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

wybrane okazy · selected collections

#2
szyjus.220722-1
leg. Szymon Jusik
rev. prof. UAM Maciej Gąbka
/jezioro Krutyńskie, część wsch., gm. Piecki/
#4
szyjus.220723-4
leg. Szymon Jusik
rev. prof. UAM Maciej Gąbka
/jezioro Majcz Mały, gm. Piecki/
#2
szyjus.220723-5
leg. Szymon Jusik
rev. prof. UAM Maciej Gąbka
/jezioro Majcz Mały, gm. Piecki/
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji