atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula sudetica (Willd.) DC.

kosmatka sudecka
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka kłosowa (Luzula spicata)kosmatka śnieżna (Luzula nivea)