atlas-roslin.pl

Luzula sudetica (Willd.) DC. [🔉 lu·zu·la su·de·ti·ka]

kosmatka sudecka
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7919

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7919

wybrane okazy · selected collections

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.829 [40]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.594 [9]
 • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 p.78+83 [86.2]
 • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych p.148 [17]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.641 [11]
 • Komarov, V.L., Schischkin, B.K., 1935 — Flora URSS. T.3 p.575 [85.3]
 • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) p.112 [150.5]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.823 [3]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji