takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula sudetica (Willd.) DC.

kosmatka sudecka