atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24][491]

Luzula sudetica (Willd.) DC. [🔉 lu·zu·la *]

kosmatka sudecka
Luzula Luzula Luzula LuzulaLuzulakosmatka kłosowa (Luzula spicata)kosmatka śnieżna (Luzula nivea)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
06.07.2009, Polana Waksmundzka, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
Luzula sudetica (kosmatka sudecka)
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7919

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
ekologiczne liczby wskaźnikowe Luzula sudetica (kosmatka sudecka)

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.