atlas-roslin.pl
takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr.

kosmatka brunatna
Luzula spadicea (All.) DC.
Luzula Luzula Luzula Luzulakosmatka owłosiona (Luzula pilosa)kosmatka żółtawa (Luzula luzulina)
🌸🌱
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
09.07.2009, Kopa Kondracka, Tatry; copyright © by Anna Nowak-Dańda
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7917

występowanie

Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawa Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
🌱
wysokość: do 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba wilgotna • odczyn — gleba słabo kwaśna • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • żyzność — podłoże ubogie