atlas-roslin.pl

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr. [🔉 lu·zu·la *]

kosmatka brunatna
Luzula spadicea (All.) DC. [🔉 lu·zu·la *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
cechy diagnostyczne w kluczu:Luzula (kosmatka)kl 7917

występowanie

Takson rodzimy lub trwale zadomowiony. [491]
wystepowanie - Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

właściwości i zastosowanie

wymagania uprawowe Luzula alpino-pilosa (kosmatka brunatna)
🌱
wysokość: do 20 cm
kwitnienie: od maja do czerwca

wymagania i uprawa

🌸 Wymagania (optimum rozwoju/konkurencyjności na naturalnych stanowiskach wg ekologicznych liczb wskaźnikowych): światło — pełne słońce • woda — gleba wilgotna • próchnica — gleba organiczna, humusowa, torfowa • ciepło — miejsce najzimniejsze lub miejsce umiarkowanie zimne • zwięzłość — gleba kamienista, żwirowa • żyzność — podłoże ubogie

🌱 🌸
opcje Bazaru

odmiany uprawne (#1) ⇒ analiza dostępności roślin i nasion

bez odmiany
symbolami ◼ ◕ ◑ ◔ ○ ▫ pokazano częstość występowania odmiany w ofercie handlowej, od najwyższej do najniższej; nazwy na żółtym tle są linkowane do własnej strony odmiany
literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
  • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. [40]
  • Fedorov R.V., 1976 — Flora Partis Europaeae URSS. T.2 [86.2]
  • Mądalski J. et al., 1930-90 — Atlas flory polskiej i ziem ościennych [17]
  • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. [11]
  • Tutin T.G. et al., 1980 — Flora Europaea. Volume 5. Alismataceae to Orchidaceae (Monocotyledones) [150.5]
  • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
  • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
  • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji