takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Luzula alpino-pilosa (Chaix) Breistr.

kosmatka brunatna
Luzula spadicea (All.) DC.
na stronie — występowanie