atlas-roslin.pl

(zespół) Ass.Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubraePassarge 1979 ex Mucina in Mucina et al. 1993[229/syn.][535.2/gł.] [🔉 we·ro·ni·ko ser·pyl·li·fo·li·ē sper·gu·lar·i·e·tum ru·brē]

wydepczyska z muchotrzewem polnym (górskie?)
autorzy syntaksonu są widoczni na szerszym ekranie 🛈
• /Ratyńska et al. (2010) [229]/ podaje Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae Passarge 1979 ex Mucina in Mucina et al. 1993 jako synonim Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae Hülbusch 1973. Jednak podane gatunki diagnostyczne /ChAss: muchotrzew polny (Spergularia rubra) (opt.); DAss: mietlica pospolita (Agrostis capillaris), jastrzębiec kosmaczek (Pilosella officinarum), szczaw polny (Rumex acetosella), przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia) są w większości zgodne z podaną w [535.2] krótką charakterystyką Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae Passarge 1979 ex Mucina in Mucina et al. 1993. (patrz niżej). [MS (2024-3-14)]
W /Chytrý (2009) [535.2]/ przy opisie Ass.Rumici acetosellae-Spergularietum rubrae jest krótka notka na temat zespołu Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae Passarge 1979 ex Mucina in Mucina et al. 1993. Jest on opisany z wydepczysk w górach; charakteryzującym się większym pokryciem muchotrzewu polnego (Spergularia rubra) i występowaniem takich gatunków jak: mietlica pospolita (Agrostis capillaris), wiechlina niska (Poa supina), szczaw polny (Rumex acetosella), karmnik rozesłany (Sagina procumbens) i przetacznik macierzankowy (Veronica serpyllifolia).

space

Większość syntaksonów wg /Matuszkiewicz W. (2001) [14]/ i/lub /Ratyńska et al. (2010) [229]/. Oznaczenie przypisem lub kolorowym kodem wskazuje źródło takich elementów jak nazwa główna, synonimy, gatunki diagnostyczne; 🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail. Przypadki bardziej złożone są opatrzone notką; zobacz też specyfikację użytych publikacji.

charakterystyczna kombinacja gatunków zespołu (ChSC Ass.) Ass.Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae

syntetyczne, tekstowe, zestawienie taksonów tworzących charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu jest dostępne po zalogowaniu się do w Pełnej Wersji atlasu (prawy górny róg strony)

gatunki charakterystyczne zespołu (ChAss.) Ass.Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail

gatunki charakterystyczne syntaksonów nadrzędnych zespołu Ass.Veronico serpyllifoliae-Spergularietum rubrae

razem z wymienionymi wyżej gatunkami charakterystycznymi i wyróżniającymi budują charakterystyczną kombinację gatunków tego syntaksonu (uwaga: gatunki wyróżniające jednostek nadrzędnych nie wchodzą do ChSC, więc ich nie pokazujemy w poniższym zestawieniu)

gatunki charakterystyczne rzędu (ChO.) O.Polygono arenastri-Poetalia annuae (zb. miejsc silnie wydeptywanych) ⇒ ChCl.

🟡/Ratyńska et al. (2010) [229]/; 🔵/Matuszkiewicz W. (2001) [14]/; 🟢[229] i [14]; 🟠inne Br.-Bl.; 🔸Cocktail
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji