Bryum caespiticium Hedw.

prątnik darniowy
na stronie — znaleziska
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
poł.-zach. Niemcy; copyright © by Jarosław Makowski
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)
Bryum caespiticium (prątnik darniowy)

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 00010000.233.jmak - Bryum caespiticium (prątnik darniowy); poł.-zach. Niemcy
jmak.233
leg. Jarosław Makowski
/poł.-zach. Niemcy/ #13