takson rodzimy lub trwale zadomowiony [24]

Alyssum turkestanicum Regel. et Schmalh.

smagliczka drobna smagliczka stepowa
Alyssum desertorum Stapf