atlas-roslin.pl

Epilobium ciliatum Raf. ssp. ciliatum

wierzbownica gruczołowata
Epilobium adenocaulon Hausskn. [🔉 e·pi·lo·bi·um *]
autorzy i statusy taksonu są widoczne na szerszym ekranie 🛈
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
pokrój kwitnącej rośliny
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
turiony (łac. turiones)- wytwarzane pod koniec okresu wegetacyjnego organy rozmnażania wegetatywnego
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
liście ze środkowego odcinka łodygi
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
rozeta wiosną

opis

Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
turiony wyrastające w dolnej części łodygi, wytwarzają własne korzenie i łatwo odrywają się od rośliny macierzystej
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
3D
gatunek ten ma wśród krajowych wierzbownic wybitnie wyróżniając się nasiona (konieczna silna lupa) o kombinacji cech: powierzchnia podłużnie prążkowana (gęsto ustawione w rzędy wysokie brodawki), wrzecionowate, z tarczką przyczepu puchu lotnego
Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
3D
pączki kwiatowe
Bylina. Kłącza krótkie. Rozłogi tworzą się pod koniec wegetacji, bardzo krótkie, z zimującymi, ±siedzącymi, nadziemnymi różyczkami liściowymi.

space

Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
liście łodygowe
Liście podługowate do jajowatolancetowatych, 3-11 cm długości, (1)1.5-3 cm szerokości; ku szczytowi stopniowo zwężone; w nasadzie zaokrąglone, rzadziej płytko sercowate, ogonek liściowy krótki 2-4(5) mm długości; brzeg nierówno, wyraźnie, drobno piłkowanoząbkowany, z każdej strony po (15)20-35(40) ząbków; nagie lub rzadko krótko owłosione jedynie na brzegu i na spodzie na słabo wypukłych i rzadkich żyłkach; przeważnie ciemnozielone, czasem ±zaczerwienione.

space

Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
3D
szczyt kwiatostanu, pączki
Kwiaty drobne. Działki kielicha lancetowate, szpiczaste, 3(4) mm długości. Płatki przed rozwinięciem i potem purpuroworóżowe (rzadko bladoróżowe); wąskie, głęboko wykrojone, (4)4-6 mm długości.

space

Torebki (3.5)4-6(6.5) cm długości, tak jak i zalążnia ±przylegająco kędzierzawo owłosione i z odstającymi licznymi włoskami gruczołowatymi, owoce mniej lub bardziej wyłysiałe.

space

Kwitnienie od lipca do września.

występowanie

Antropofit zadomowiony we florze Polski.[491]
wystepowanie - Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
ekologiczne liczby wskaźnikowe Epilobium ciliatum ssp. ciliatum (wierzbownica gruczołowata)
Gatunek częsty, jeśli wręcz nie pospolity. Zawleczony z Ameryki Północnej w końcu XIX w. lub początku XX w., o charakterze inwazyjnym. Obecnie całkowicie zadomowiony w Polsce. W pierwszych dwóch dekadach XXI w. znacznie powiększył obszar występowania.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:
space_elw

Różne parametry ekologiczne, z objaśnieniem - opisowym rozwinięciem tekstowym, są podane tekstem po zalogowaniu.

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.)[234]: - zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1917r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Ass.Salici-Myricarietum część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością Chenopodion rubri p.p. i All.Bidention tripartiti p.p.

wybrane okazy · selected collections

#5
sm.101003-2
leg. Michał Smoczyk
/Góry Bystrzyckie, rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem"/
#2
sm.090802-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny Słowackie, Czerwony Klasztor/
#3
sm.100804-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/
#15 #12 3D
11 07 24 - 5b
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/
#11 #5 3D
11 07 24 - 5
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/

ten gatunek tworzy mieszańca:

literatura · references
specyfikacja literatury jest widoczna na szerszym ekranie 🛈
 • Slavík, B., 1997 — Květena České Republiky 5 p.122+121i+102k [71.5]
 • Flora Polska. Rośliny naczyniowe, 1959 — Tom VIII. p.240 [16.8]
 • Rothmaler W., 2005 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 4. Gefäßpflanzen: Kritischer Band. p.478 [40]
 • Szafer, Wł., Kulczyński, St., Pawłowski, B., 1988 — Rośliny polskie, cz. I i II. p.388 [3]
 • Haeupler, H., Muer, T., 2000 — Bildatlas der Farn- und Blütenpflanzen Deutshlands. p.327 [9]
 • Rothmaler W., 1995 — Exkursionsflora von Deutschland, Band 3. Gefäßpflanzen: Atlasband. p.349 [11]
 • Tzvelev N.N., 1996 — Flora Europae Orientalis. T.9 p.308+304k [86.9]
 • Schischkin B.K., Bobrov E.G., 1949 — Flora URSS. T.15 p.602 [85.15]
 • Rutkowski L., 1998 — Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. p.325 [15]
 • Tutin T.G. et al., 1968 — Flora Europaea. Volume 2. Rosaceae to Umbelliferae p.311 [150.2]
 • Mirek Z. et al., 2020 — Vascular plants of Poland. An annotated checklist. Rośliny naczyniowe Polski. Adnotowany wykaz gatunków. [491]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2001 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland. [25]
 • Zając, A., Zając, M. (Eds.), 2019 — Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: Dodatek - Distribution Atlas of Vascular Plants in Poland: Appendix [432]
 • Matuszkiewicz W., 2001 — Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. [14]
 • Tokarska-Guzik B., Dajdok Z., Zając M. i A., Urbisz A., Danielewicz W., Hołdyński Cz., 2012 — Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych [234]
ta strona być może używa ciasteczek (cookies), korzystając z niej akceptujesz ich użycie — więcej informacji