antropofit zadomowiony we florze polskiej [24]
· kenofit, zadomowiony, inwazyjny [234]

Epilobium adenocaulon Hausskn.

wierzbownica gruczołowata
Epilobium ciliatum Raf. ssp. ciliatum
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
pokrój kwitnącej rośliny; 02.08.2009, Pieniny Słowackie, Czerwony Klasztor; copyright © by Michał Smoczyk
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
turiony (łac. turiones)- wytwarzane pod koniec okresu wegetacyjnego organy rozmnażania wegetatywnego
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
liście ze środkowego odcinka łodygi
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
rozeta wiosną

opis

Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
turiony wyrastające w dolnej części łodygi, wytwarzają własne korzenie i łatwo odrywają się od rośliny macierzystej
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
gatunek ten ma wśród krajowych wierzbownic wybitnie wyróżniając się nasiona (konieczna silna lupa) o kombinacji cech: powierzchnia podłużnie prążkowana (gęsto ustawione w rzędy wysokie brodawki), wrzecionowate, z tarczką przyczepu puchu lotnego 3D||
Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
pączki kwiatowe 3D||
Bylina. Kłącza krótkie. Rozłogi tworzą się pod koniec wegetacji, bardzo krótkie, z zimującymi, ±siedzącymi, nadziemnymi różyczkami liściowymi.

space

Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
liście łodygowe

Liście podługowate do jajowatolancetowatych, 3-11 cm długości, (1)1.5-3 cm szerokości; ku szczytowi stopniowo zwężone; w nasadzie zaokrąglone, rzadziej płytko sercowate, ogonek liściowy krótki 2-4(5) mm długości; brzeg nierówno, wyraźnie, drobno piłkowanoząbkowany, z każdej strony po (15)20-35(40) ząbków; nagie lub rzadko krótko owłosione jedynie na brzegu i na spodzie na słabo wypukłych i rzadkich żyłkach; przeważnie ciemnozielone, czasem ±zaczerwienione.

space

Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata)
szczyt kwiatostanu, pączki 3D||

Kwiaty drobne. Działki kielicha lancetowate, szpiczaste, 3(4) mm długości. Płatki przed rozwinięciem i potem purpuroworóżowe (rzadko bladoróżowe); wąskie, głęboko wykrojone, (4)4-6 mm długości.

space

Torebki (3.5)4-6(6.5) cm długości, tak jak i zalążnia ±przylegająco kędzierzawo owłosione i z odstającymi licznymi włoskami gruczołowatymi, owoce mniej lub bardziej wyłysiałe.

space

Kwitnienie od lipca do września.

występowanie

wystepowanie
o mapie występowania
Gatunek częsty, jeśli wręcz nie pospolity. Zawleczony z Ameryki Północnej w końcu XIX w. lub początku XX w., o charakterze inwazyjnym. Obecnie całkowicie zadomowiony w Polsce.

space

Gatunek charakterystyczny (Ch.) dla:

space_elw

Inwazyjność i/lub kategorie obcego elementu flory (Tokarska-Guzik et al.) [234]:

- zadomowiony, inwazyjny regionalnie; kenofit; pochodzenie: północ Ameryki Północnej [czas przybycia na teren Polski: 1917r.]

Kategoria inwazyjności II (średnia) 11pkt.: gatunek przynajmniej w niektórych regionach o ujawnionej zdolność inwazyjnej przez zwiększanie zajmowanej powierzchni lub liczby stanowisk
- zagrożenia: ekologiczne (zauważalne)
- zasięg regionalny (występuje w dwóch i większej liczbie regionów lub województw)
- populacje: z niewielką liczbą osobników ale na wielu stanowiskach lub dużo osobników na jednym lub kilku stanowiskach; stopniowo zajmuje nowe stanowiska
- kolonizuje siedliska/zbiorowiska: przede wszystkim częściowo przeobrażone lub o charakterze naturalnym
- wnika do siedlisk/zbiorowisk: antropogenicznych · częściowo przeobrażonych · o charakterze naturalnym
- główne typy siedlisk będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, do których wnika:
· 3220 — pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków
· 3240 — zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków ( część - z przewagą wierzby) [wierzba siwa (Salix eleagnos)]
· 3270 — zalewane muliste brzegi rzek z roślinnością p.p. i p.p.

Epilobium ×interjectum

Epilobium ciliatum × montanum
takson rodzimy lub trwale zadomowiony, nie ujęty czekliście 2002 [24]

wybrane okazy · selected collections

znalezisko 20101003.2.sm - Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata); Góry Bystrzyckie, rezerwat przyrody
sm.101003-2
leg. Michał Smoczyk
/Góry Bystrzyckie, rezerwat przyrody "Torfowisko pod Zieleńcem"/ #5
znalezisko 20090802.3.sm - Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata); Pieniny Słowackie, Czerwony Klasztor
sm.090802-3
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Pieniny Słowackie, Czerwony Klasztor/ #2
znalezisko 20100804.1.sm - Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata); Góry Orlickie, Zieleniec
sm.100804-1
leg. Michał Smoczyk, msmoczyk at wp pl
/Góry Orlickie, Zieleniec/ #3
znalezisko 20110724.5b.11 - Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-5b
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/ #39
znalezisko 20110724.5.11 - Epilobium adenocaulon (wierzbownica gruczołowata); Kościerzyna Wybudowanie
110724-5
leg. Marek Snowarski
/Kościerzyna Wybudowanie/ #21